15. nedeľa v Cezročnom období 11. 7. 2021

15. nedeľa v Cezročnom období 11. 7. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Ján a Katarína Littva (H) 18.15 V Za Z, BP a poďak. za 55 r. (O) Utorok   6.45 S + Daniel a Helena Priesol (O) Poďak. za 50 r. manž. a 75 r. manžela (H) Streda  ...

14. nedeľa v Cezročnom období 4. 7. 2021

14. nedeľa v Cezročnom období 4. 7. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť 6.45 S (H) 8.30 S Za Z a BP rodičov (H) 9.15 V (O) 10.30 S Poďak. za 60 r. Jozefa (O) Utorok   6.45 S Za BP a DDS pre birmovancov...

13. nedeľa v Cezročnom období 27. 6. 2021

13. nedeľa v Cezročnom období 27. 6. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka 17.30 S + Ondrej a Anna Kelčík (Ch) + Jozef Kobeľa (H) 18.15 V Za dobrodincov vo farnosti (Č) Utorok Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť,...

12. nedeľa v Cezročnom období 20. 6. 2021

12. nedeľa v Cezročnom období 20. 6. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka 17.30 S + rodičia (Č) + Milan Mojš (H) 18.15 V Za DDS pre vnúčatá a pravnúčatá a poďak. za dar života Ninky a Alicky (Ch) Utorok   6.45 S + Ján...

11. nedeľa v Cezročnom období 13. 6. 2021

11. nedeľa v Cezročnom období 13. 6. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Paulína, Albín a Stanislav Cevár (Ch) + Milan Mojš (H) 18.15 V + Albín Lupták a bratia (10. výr.) (Č) Utorok   6.45 S + Helena Iváková (5. výr.) (Ch) + Cyprián Frič (3....

10. nedeľa v Cezročnom období 6. 6. 2021

10. nedeľa v Cezročnom období 6. 6. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Aladár a Emília Rijo (H) 18.15 V Poďak. za 60 r. Ľubomíra (Ch) Utorok   6.45 S Za Z, BP a DDS pri skúškach vnučky (Č) Za BP pri operácii (H) Streda   17.30 S +...

Najsvätejšej Trojice 30. 5. 2021

Najsvätejšej Trojice 30. 5. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + z rod. Priesol, Littva, Brezňan, Kočibál (Ch) Za M, DDS a poďak. za 22 r. (H) 18.15 V + rodičia Ondrejka a Škrečok (Č) Utorok Sv. Justína, mučeníka, spomienka 6.45 S + Albín Mihulec...

Zoslanie Ducha Svätého 23. 5. 2021

Zoslanie Ducha Svätého 23. 5. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok Svätodušný pondelok 17.30 S Za Z a BP pre celú rodinu (Č) + Margita Kostúriková (H) 18.15 V Poďak. sv. Marte za vyslyšanie prosby (Ch) Utorok   6.45 S Za Z Heleny (Č) + z rod. Emila a Márie...

7. veľkonočná nedeľa 16. 5. 2021

7. veľkonočná nedeľa 16. 5. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 18.00 S + Milan a Ružena Antolová (1. výr.) (Ch) Za Z a DDS pre Magdušku (H) 18.00 V Poďak. Bohu a PM za milosti v starobe (Č) Utorok   17.30 18.00 S + Pavol (Č) + Alžbeta, Kliment,...

6. veľkonočná nedeľa 9. 5. 2021

6. veľkonočná nedeľa 9. 5. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   18.00 S   + Urban, Mária a Lýdia (H) 18.00 18.30 V + Ludvík, rodičia a rod. (Č) Utorok   17.30 18.00 S + Vladimír Cevár (2. výr.) (Ch) + vdp. Jozef Dluhoš (H) 18.00 18.30 V Za Z pre...