25. nedeľa v Cezročnom období 24. 9. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za duše v očistci (K)

Poďak. za 50 r. nevesty a zaťa a BP pre rod. (H)

18.15

V

Za BP Juraja a Márie (35. výr. manž.) (F)

Utorok

 

6.45

S

+ rodičia, Ján, Augustína, Ján, bratia, švagriná (K)

+ z rod. Ján a Emília Kelčík (H)

Streda

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

17.30

S

Za Z a BP pre Petra a Pavla (H)

18.15

V

Za BP rod., 50 r. syna Juraja a 18 r. vnučky (K)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP vnúčat (K)

17.30

S

Poďak. a BP za 40 r. manž. (H)

Piatok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

17.30

S

Za Z, BP, DDS pre vnukov a vnučky (H)

18.15

V

+ Alexander Jacko (1. výr.) (K)

Sobota

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

Poďak. za 79 r. manžela a 75 r. manželky (K)

Za Z a BP pre deti a vnúčatá (H)

16.00

V

Chlebuš – Jacková (S)

Nedeľa

26. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre rodičov Gejdoš (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Biskup: pozývame všetkých ľudí dobrej vôle zo Spišskej diecézy, ale aj z iných diecéz, zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Po takmer troch rokoch modlitieb chceme takto Pánu Bohu poďakovať za dar nového biskupa a už teraz ho sprevádzať modlitbami a obetami. V rámci mesačnej duchovnej prípravy vás pozývame vytvoriť duchovnú kyticu pre nášho nového diecézneho biskupa a odovzdať mu ju duchovne, alebo aj prostredníctvom informácie, ktorú môžete poslať na emailovú adresu podujatia@kapitula.sk. Duchovná kytica môže obsahovať rôzne modlitby a obety, ktoré dennodenne prinášate. Môžete ju vytvoriť aj v rámci svojich spoločenstiev a farností. Deväť dní pred biskupskou vysviackou sa spojíme v modlitbe novény, ktorá bude zverejnená na webe a sociálnych sieťach Spišskej diecézy. Menovaný biskup Mons. František Trstenský prijme biskupskú vysviacku v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule v sobotu dňa 21. októbra 2023 o 10.00 hod.

SSV: prišli kalendáre a podielové knihy SSV, vyzdvihnite si ich za 10 € u svojich koordinátorov.

Milodar: na kostol venovali z 1. dôchodku 200 € a bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Juraj Chlebuš, syn Ondreja a Aleny r. Feťkovej, býv. v Mošurove, a Miroslava Jacková, dcéra Miroslava a Alžbety r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Marek Uhrina, syn Antona a Libuše r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Tisoňová, dcéra + Petra a Viery r. Chudjakovej, býv. v Bešeňovej.

Adam Potkan, syn Radomíra a Márie r. Lakovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Alžbeta Bišťanová, dcéra Martina a Márie r. Šlachtovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 1. raz.