Požehnávanie príbytkov


Požehnávanie príbytkov je v kresťanskej tradícii spojené prevažne s vianočným obdobím.

Je ale vhodné o požehnanie príbytku, ale i nebytových priestorov, žiadať počas celého roka.

Zvyčajne sa požehnávajú nové a zrekonštruované priestory, ale tiež priestory v ktorých došlo k tragédiám a priestory, ktoré majú slúžiť verejnosti.

Požehnanie príbytkov je nutné dohodnúť vopred na farskom úrade či už osobne, alebo telefonicky.