liptovske sliace farnost

Oznamy

Farské oznamy

Birmovka 2020

etky záležitosti tykajúce sa oznamov pre birmovancov.

Covid-19

etky záležitosti tykajúce sa duchovného programu a opatrení počas uzatvorených kostolov.

Kontakt

Kontakty na farský úrad

Novinky