Požehnávanie osôb

Požehnávanie osôb je hlboko zakorenené v kresťanskej tradícii.

Veriaci ním od nepamäti prosia Boha o pomoc a ochranu pred zlom, ale tiež ním vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Prozreteľnosť.

Obrad požehnania osôb je uspôsobený k požehnaniu:
matky pred pôrodom a po pôrode, detí pred svätým prijímaním a detí v ťažkej chorobe, snúbencov, starších ľudí a ľudí  zápasiacich s chorobou, k požehnaniu jubilujúcich manželov, požehnaniu rodín, pútnikov chystajúcich sa na púť a vracajúcich sa z púte.

O požehnanie je vhodné požiadať pred  a po sv. omši, prípadne si ho včas dohodnúť s kňazom osobne, alebo telefonicky.