Birmovka

Plánovaný termín birmovky je 22. 5. 2021

Birmovný patrón

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý alebo svätá, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:

 • Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých.
 • Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud).
 • Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis.
 • Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela – patrónom je sv. Michal – archanjel a podobne) (u chlapcov podobne).

Výber podľa mena – odkaz

Výber podľa povolania – odkaz

Birmovný rodič

Každý birmovanec si slobodne zvolí svojho birmovného rodiča. Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov – kresťanov. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Bolo by absurdné, keby mojim birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemal žiadny vzťah. Úlohou birmovného rodiča je totiž to starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil – teda bol mu v tom vzorom a pobádal ho k tomu.

Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam – sú to podmienky aj pre krstného rodiča:

 • aby bol pokrstený katolík starší ako 16 rokov, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a birmovanie,
 • aby mu bol príkladom a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (verejná mravnopočestnosť – aby nebol opilec, na drogách… )
 • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; (rozvod, odpad od viery, potrat bez rozhrešenia…)
 • aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
 • môže byť slobodný alebo ženatý (vydatá) – ak žije v manželstve tak musí byť zosobášený (á) v kostole a nesmie byť rozvedený (á); ak je slobodný (á), nesmie žiť s partnerom v jednej domácnosti ako keby boli manželia (konkubinát)
 • je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

Skupinky

 • 1. Skupina – Zuzana Priesolová (stretko v sobotu)  
  • Benčová Klára
  • Bírošová Nikola
  • Cevárová Miroslava
  • Čatlochová Dominika
  • Sleziaková Kristína
  • Zádrapová Zuzana
  • Benčo Dávid
  • Brezňan Tomáš
  • Jacko Andrej (Vladimír)
  • Mataj Nikolas
  • Pilčík Matej
  • Zádrapa Jakub                           
 • 2. Skupina – Natália Jacková, Anna Sleziaková
  • Karin Fričová      
  • Nina Bohmanová
  • Herbstová Tamara
  • Feketíková Lenka
  • Fričová Zuzana
  • Vajdová Paulína
  • Brnoliak Samuel
  • Capík Peter
  • Dobrík Kevin
  • Dvorský Dávid
  • Frič Marko
  • Gallo Ivan
 • 3. Skupina – Lýdia Fričová, Daniela Luptáková
  • Cao Patrik
  • Frič Adrián
  • Gejdoš Filip
  • Hájik Patrik
  • Hanula Adrián
  • Huntoš Kristián
  • Dvorská Miriam
  • Gejdošová Kornélia
  • Gejdošová Nikola
  • Jarottová Laura
  • Luptáková Veronika 
 • 4. Skupina – Helena Priesolová
  • Jacko Andrej (Peter)
  • Jacko Erik
  • Jacko Lukáš
  • Jacko Marek
  • Jamsila Patrik
  • Kelčík Andrej
  • Chmúriková Jennifer
  • Luptáková Simona
  • Likavčanová Sára
  • Littvová Alexandra
  • Littvová Gabriela
  • Kelčíková Klaudia
 • 5. Skupina – Andrea Jacková
  • Kelčík Simon                      
  • Klačan Vladimír
  • Krajník Lukáš
  • Kurhajec Samuel    
  • Lupták Andrej
  • Matula Samuel
  • Jacková Diana
  • Maďarová Rebeka
  • Mojšová Júlia
  • Moravová Nela
  • Mrvová Sofia Mária   
  • Mrvová Viktória                                                                    
 • 6. Skupina – Radomír Lupták
  • Lupták Radovan
  • Morava Daniel
  • Moravčík Anton
  • Mrva Oliver
  • Nemček Pavol
  • Ondrejka Andrej
  • Luptáková Natália
  • Luptáková Nikoleta
  • Ondrejková Soňa
  • Meleková Natália
  • Ondrejková Dominika
  • Ondrejková Valéria
 • 7. Skupina – Adriána a Michal Lako
  • Morava Kristián
  • Ondrejka Dávid
  • Bartánus Dávid
  • Salák Matúš
  • Sojčák Michal
  • Šida Šimon
  • Ovadová Sofia
  • Pišúthová Nina
  • Priesolová Ema
  • Priesolová Terézia
  • Sekanová Kristína
  • Šavolová Sofia
 • 8. Skupina – Júlia Fričová
  • Šimček Denis                         
  • Štefko Kristián                      
  • Vician Daniel                         
  • Vician Lukáš                        
  • Vician Radovan                       
  • Sliacka Zara                
  • Šubjaková Sabína                                 
  • Šavolová Sandra
  • Sliacka Simona
  • Švidroňová Júlia
  • Tulinská Aneta