Eucharistia

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Církvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Slávnosť sa bude tohto roku konať v našej farnosti na nedeľu Najsvätejšej Trojice, t.j. 30. mája. Deti sa na túto udalosť pripravujú od septembra 2009. Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra.

Prvé sväté prijímanie dospelých

Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade. 

Sväté prijímanie v nemocnici

Chorých, ktorí majú záujem o prijímanie Eucharistie v nemocnici, nahláste na telefónnom čísle farského úradu, ktorému nemocnica prináleží, alebo miestnemu kňazi.

Každý prvý piatok v mesiaci ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie vo farnosti všetkým tým, ktorí sú imobilný v ich domácnostiach. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle farského úradu, alebo v sakristii kostola.