9. nedeľa v Cezročnom období 4. 6. 2023

9. nedeľa v Cezročnom období 4. 6. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 17.30 S + Slavomír Caban (K) + Ján, Alexander a Anna Sliacky (H) 18.15 V Poďak. za 20 r. syna Denisa, za Z, BP a DDS (F) Utorok   6.45 S +...

Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023

Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka 17.30 S Za Z a BP pre Editu (F) Poďak. za 70 r. a BP pre Jozefa (H) 18.15 V Poďak. za 40 r. manž., šťastlivý pôrod a DDS (K) Utorok   6.45 S +...

7. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2023

7. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Ondrej a Katarína (K) + Slavomír Junka a rodičia (H) 18.15 V Poďak. za 10 r. Mateja a Za Z a BP (F) Utorok   6.45 S Za Z, BP a DDS pri skúškach pre vnúčatá (K) + Štefan a Helena...

6. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2023

6. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Poďak. za 60 r. a DDS pre rod. (F) + rodičia Ondrejka a sestra Božka (H) 18.15 V Poďak. za 50 r. Aleny, za Z a BP (K) Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka 17.30 N +...

5. veľkonočná nedeľa 7. 5. 2023

5. veľkonočná nedeľa 7. 5. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + rodičia Juraj a Ľudmila Gejdoš a Štefan a Anna Hlavatý (H) 18.15 V Za Z, BP a DDS pre vnúčatá (F) Utorok   6.45 S Za živých a mŕtvych z rod. Priesol a Ondrík (K) + Margita...

4. veľkonočná nedeľa 30. 4. 2023

4. veľkonočná nedeľa 30. 4. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Za BP pri operácii mamy (F) + Marcel a Jozef Hlavatý (H) 18.15 V + Milan Frič (1. výr.) (K) Utorok Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 6.45 S + manžel Ignác Antol a za...

3. veľkonočná nedeľa 23. 4. 2023

3. veľkonočná nedeľa 23. 4. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Jožko Gejdoš (K) + Félix a Mária Veselovský a brat Jozef (H) 18.15 V + Anna Šimčeková (F) Utorok Sv. Marka, evanjelistu, sviatok 6.45 S + otec a brat Stanislav (K) Na úmysel ordinára...

2. veľkonočná nedeľa 16. 4. 2023

2. veľkonočná nedeľa 16. 4. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Jozef Frič - Ruman (F) Poďak. za 80 r. Marty a DDS pre rod. Hanula (H) 18.15 V + Margita Andrejkovičová (1. výr.) (K) Utorok   6.45 S Za Z manžela Vladimíra a za BP jeho rod....

Veľkonočná nedeľa 9. 4. 2023

Veľkonočná nedeľa 9. 4. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   6.45 S + Margita Antolová (K) 8.30 S + Jozef a Agnesa, brat Vladimír Záhorec (H) 9.15 V + miništrant Jozef Lupták (F) Utorok   6.45 S Za Z a BP pre rod. Štefana (K) + Jakub a BP pre rod. (H)...

Palmová (Kvetná) nedeľa 2. 4. 2023

Palmová (Kvetná) nedeľa 2. 4. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   6.45 S Za skoré uzdravenie Filipka (F) + Ján Jacko z Dielnic (H)   Utorok   6.45 S + Danka Mihulcová (F) Za odpustenie (H) Streda   17.30 S Za Z a BP pre Stanislava (K) Za BP...