2. pôstna nedeľa 25. 2. 2024

2. pôstna nedeľa 25. 2. 2024   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Vladimír Jacko (K) Za BP pre Ľudmilu, deti a vnúčatá (H) 18.15 V Poďak. za 70 r. a DDS pre Ondreja Luptáka (F) Utorok   6.45 S Za šťastlivý pôrod a za Z vnúčat (K) + kňaz vdp....

1. pôstna nedeľa 18. 2. 2024

1. pôstna nedeľa 18. 2. 2024   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Poďak. za 19 r., za Z a DDS pri skúškach Samuela (F) + Antónia Gôthová (H) 18.15 V Poďak. za 41 r. pre Mária a DDS pre rod. (K) Utorok   6.45 S + Lambert Ševčík, rodičia a súrodenci...

6. nedeľa v Cezročnom období 11. 2. 2024

6. nedeľa v Cezročnom období 11. 2. 2024   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Ján a Albína Frič a st. rodičia (H) 18.15 V + Cyprián (20. výr.) a BP manželky Anny (F) Utorok   6.45 S + Margita Jacková (K) + Branislav Brezňan a rodičia (H) Streda...

5. nedeľa v Cezročnom období 4. 2. 2024

5. nedeľa v Cezročnom období 4. 2. 2024   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka 17.30 S + Emil Benčo (1. výr.) (F) + Ladislav a Mária Šimček a st. rodičia (H) 18.15 V Poďak. za dar života pre Natašu (19 r.) (K) Utorok Sv. Pavla...

4. nedeľa v Cezročnom období 28. 1. 2024

4. nedeľa v Cezročnom období 28. 1. 2024   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Ján a Jolana Hanula (H) 18.15 V + rodičia Hlavatý a Ondrejka (F) Utorok   6.45 S + Jaroslav Fritsch (1. výr.) (F) Za Z, BP, DDS a živú vieru pre rod. Frič a Jacko (H)...

3. nedeľa v Cezročnom období 21. 1. 2024

3. nedeľa v Cezročnom období 21. 1. 2024   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Stanislav Kelčík (F) + rodičia Anton a Helena Sliacky (H) 18.15 V Za BP, Z a DDS pre rod. Mojš a za pokojnú starobu (K) Utorok   6.45 S Za šťastlivú operáciu pre Editu...

2. nedeľa v Cezročnom období 14. 1. 2024

2. nedeľa v Cezročnom období 14. 1. 2024   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Za silu v chorobe pre starké Annu a Martu (K) + rodičia Mihulec a Ondrejka (H) 18.15 V Poďak. za 40. výr. manž. a BP rod. (F) Utorok   6.45 S Za Z a BP pre rod. Lako (K) +...

Krst Pána 7. 1. 2024

Krst Pána 7. 1. 2024   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Helena, Štefan a Stanislav Benčo (F) + manžel Milan (H) 18.15 V + manželia Vincent a Monika Maďar (K) Utorok   6.45 S + Vlastislav Dvorský (F) Na úmysel ordinára (H) Streda   17.30 S +...

Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 31. 12. 2023

Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 31. 12. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, prikázaný sviatok 6.45 S (K) 8.30 S Za Z a DDS pre Jolanu (H) 9.15 V Za farníkov (F) 10.30 S (K) Utorok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho,...

4. adventná nedeľa 24. 12. 2023

4. adventná nedeľa 24. 12. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok Narodenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok 6.45 S (K) 8.30 S Poďak. a BP za 75 r. Ľudmily (H) 9.15 V (F) 10.30 S (K) Utorok Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 6.45 S + Štefan a Anna Dopirjak (1. a...