25. nedeľa v Cezročnom období 19. 9. 2021

25. nedeľa v Cezročnom období 19. 9. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 17.30 S + Milan Frič Rafaj (H) 18.15 V + Jozef a Anna (O) Utorok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu,...

24. nedeľa v Cezročnom období 12. 9. 2021

24. nedeľa v Cezročnom období 12. 9. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 6.45 S + Milan Frič (O) + Vladimír Cevár (H) 18.15 V Za BP Marty (70 r.) (Ch) Utorok Povýšenie Sv. Kríža, sviatok 6.45 S + brat...

23. nedeľa v Cezročnom období 5. 9. 2021

23. nedeľa v Cezročnom období 5. 9. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Andrea Sliacka (5. výr.) (Ch) + Daniel Kelčík s rod. (H) 18.15 V + rodičia Buďvesel a Okoličáni (O) Utorok Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza,...

22. nedeľa v Cezročnom období 29. 8. 2021

22. nedeľa v Cezročnom období 29. 8. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Za BP a DDS pre príbuzných birmovancov (O) + Ján a Emília Frič, Rafaj (H) 18.15 V + z rod. Cevár (Ch) Utorok   6.45 S + Ladislav a Anna Benčo (50 r. sobáša) (Ch) + Daniel...

21. nedeľa v Cezročnom období 22. 8. 2021

21. nedeľa v Cezročnom období 22. 8. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Milan a synovia (H) 18.15 V Poďak. za 40 a 35 r. a za DDS pre rod. (O) Utorok Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 6.45 S + Anton Ondrejka (1. výr.) (Ch) + z rod. Gejdoš a...

Nanebovzatie Prebl. PM 15. 8. 2021

Nanebovzatie Prebl. PM 15. 8. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Ján Jacko z Dielnic (H) 18.15 V + Jolana Ovadová (1. výr.) (Ch) Utorok   6.45 S Za BP pri operácii (Ch) + Jozef a Jolana Antol a deti (H) Streda   17.30 S + Dominik a...

19. nedeľa v Cezročnom období 8. 8. 2021

19. nedeľa v Cezročnom období 8. 8. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok 17.30 S + Alexander (H) 18.15 V Poďak. za 40 r. manž. (O) Utorok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok 6.45 S +...

18. nedeľa v Cezročnom období 1. 8. 2021

18. nedeľa v Cezročnom období 1. 8. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Za BP pri operácii (O) + Emil a Irena Hanula, Anton, Jozef, Anna (H) 18.15 V + Dominik Caban (30. výr.) (Ch) Utorok   6.45 S + Albín a Ľudmila Frič (Ch) + Alojz, Katarína,...

17. nedeľa v Cezročnom období 25. 7. 2021

17. nedeľa v Cezročnom období 25. 7. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Joachima a Anny, rodičov Prebl. PM, spomienka 17.30 S + Blažena Rybošová (1. výr.) (Ch) + Monika Maďarová a manžel (5. výr.) (H) 18.15 V + Ondrej a Mária Lupták (O) Utorok Sv. Gorazda a...

16. nedeľa v Cezročnom období 18. 7. 2021

16. nedeľa v Cezročnom období 18. 7. 2021   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Emília a Kliment Ondrejka (H) 18.15 V + Ivan Kováčik (Ch) Utorok   6.45 S Za BP Jaroslava a Márie (50 r.) (Ch) + Dušan Bartánus (H) Streda   17.30 S Za Z a DDS pre...