Farský kostol sv. Šimona a Júdu

K najcennejším architektonickým pamiatkam v obci Liptovské Sliače patrí gotický rímskokatolícky kostol z roku 1326 – 1334. V roku 1570 ho preklenuli , vežu postavili okolo roku 1680. Obranný múr pochádza zo 17. storočia. V 18. storočí ho zbarokizovali.  V kostole sa zachovalo viacero pôvodných stredovekých architektonických detailov ( okná, klenba, portály, mreže) . Pôvodné gotické maľby pochádzajú zo 14. a 15. Storočia. V roku 1896-1898 vymaľoval chrám akademický maliar Jozef Hanula.  V rokoch 1956-1961 uskutočnili obnovu kostola za pôsobenia kňaza a spisovateľa Jozefa Kútnika.

Na hlavnom neskororenesančnom barokovom oltári je neskorogotický tabuľový obraz Madony z roku 1517. Bočný neskorogotický krídlový oltár O. Márie je z 1500 – 1510. Aj ďalší bočný krídlový oltár sv. Mikuláša je z roku 1510. Kazateľnica je z 18. storočia.