Pomazanie chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. 

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav.

Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu. Nejde o posledné pomazanie – „teda rozlúčku so životom“, ako sa mnohí domnievajú, ale ide o sviatostnú posilu, ktorú v chorobe každý z nás veľmi potrebuje.

Sviatosť vysluhujeme:

individuálne – doma alebo v nemocnici. O jej udelenie môžete požiadať na telefónnom čísle farského úradu alebo osobne.

Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť:

stôl prestretý bielym obrusom, kríž, dve horiace sviece, svätenú vodu.

Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať pri chorom v modlitbe.

Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.