Zmierenie

Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech (čiže žiadostivosť), Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili.

Sviatosť zmierenia (spoveď) vysluhujeme vždy pred svätou omšou (okrem nedele), ako nám to dovoľujú iné pastoračné povinnosti. V prípade vážnej potreby, môžete požiadať o sviatosť zmierenia kedykoľvek.

Pred Prvým piatkom a pred sviatkami čas a miesto spovedania upresníme vo farských oznamoch.

V prípade potreby radi prídeme vyslúžiť sviatosť zmierenia chorým priamo k lôžku. Spoveď chorých prosíme včas nahlásiť telefonicky, alebo osobne na farskom úrade.