Požehnávanie predmetov

Požehnávanie predmetov je zakorenené hlboko v kresťanskej tradícii.

Katolícky obrad požehnania je uspôsobený k požehnaniu: kríža, liturgického rúcha, ruženca, obrazov a sôch svätých, zvona, hudobného nástroja slúžiaceho k sakrálnym účelom, liturgických nádob, krížovej cesty..ale tiež k požehnaniu úžitkových predmetov, predovšetkým dopravných prostriedkov.

Požehnaním predmetu prosíme Boha, aby chránil osobu, ktorá tento predmet bude používať.

Požehnanie malých predmetov je možné dohodnúť a vykonať pred a po sv. omši.

Požehnanie vozidiel a veľkých predmetov je vhodné včas vopred dohodnúť s kňazom na farskom úrade.