4. veľkonočná nedeľa 21. 4. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Milan Frič, Krčmár (H)

18.15

V

Za rodičov Jacko a Šida (F)

Utorok

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

6.45

S

+ Slavomír Maďar (1. výr.) (F)

+ Ondrej Ondrejka a BP pre Emíliu (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a poďak. pre Kláru (20 r.) (F)

18.15

V

Za BP pre rod. Jacko (H)

Štvrtok

Sv. Marka, evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ Miroslav Vajda (1. výr.) (F)

17.30

S

+ manžel Štefan Likavčan a syn Štefan (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP pre Tomáša s rod. (H)

18.15

V

+ Ladislav Mastiš a BP manželky (F)

Sobota

 

6.45

S

Za BP Márie a + manžel (H)

17.30

S

+ Janka Dvorská (1. výr.) (F)

Nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a DDS pre rod. a syna (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Divadlo: Farnosť Ružomberok Vás pozýva na hudobno – dramatické predstavenie „Od zrady k víťazstvu“. Predstavenie o poslednej večeri, cez zradu Judáša, krížovú cestu až po stretnutie s Emauzskými učeníkmi a zmŕtvychvstalým Kristom sa bude konať v sobotu a nedeľu 20.4. a 21.4.2024 o 20:00 vo farskom kostole. Vstupné je dobrovoľné.

Púť: 1.mája 2024 sa uskutoční autobusová púť do Kremnických Baní  na sviatok sv. Jozefa robotníka. Možno sa prihlasovať do stredy v oboch sakristiách – stredný aj Vyšný. Pri prihlásení sa platí 5 euro, druhá polovica /5 euro/ pri vstupe do autobusu. Je možné aj sms prihlásenie na 0908357828, alebo mailom na  lubencol@gmail.com.

Stretnutie: poprosím o stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detá v stredu po detskej sv. omši.


Kurz: V sobotu 27.4.2024 sa opäť uskutoční Úvodný kurz do Billingsovej ovulačnej metódy. Viac informácií na plagáte.

Poďakovanie: Milovaní bratia a sestry! V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom. V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule

Zbierka: na Boží hrob činila 4231,50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Andrej Švidroň, syn Silvestra a Kataríny r. Mojtovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Andrea Bielová, dcéra Ondreja a Ľudmily r. Turčinovej, býv. v Dolnom Kubíne. Ohlasujú sa po 2. raz.