5. veľkonočná nedeľa 28. 4. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

17.30

S

Za BP pri operácii a BP rod. (F)

Za BP pre dcéru s rod. (H)

18.15

V

+ Štefan Likavčan (1. výr.) (K)

Utorok

6.45

S

Za dar živej viery pre birmovné dcéry s rod. (F)

+ Ľubomír a Ruženka (H)

Streda

17.30

S

+ Ján Antol (75 r.) (K)

+ manžel Štefan Likavčan a syn Štefan (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. manžela, Z a BP pre rod. (F)

Štvrtok

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Albín (F)

17.30

S

+ Ondrej Benčo (K)

+ Rastislav Lupták (H)

Piatok

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

6.45

S

+ Marcel, Jozef a Ivetka (F)

17.30

S

+ st. rodičia Benčo a prast. rodičia (H)

18.15

V

Za živých i mŕtvych hasičov Lipt. Sliačov (K)

Sobota

6.45

S

Za BP a DDS pre Lukáša (K)

+ Anna Luptáková (H)

17.30

S

Za Z Ľudmily a dcér (F)

Nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 50 r. manž., Z, BP, DDS rod. Ivák (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

(K)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Púť: Odchod autobusu 1. mája v stredu na Kremnické Bane bude o 8 hodine ráno od Vyšného Sliača cez Stredný Sliač pri kostole. Predpokladaný návrat je o 15tej hodine.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Výročie: v piatok je výročný deň smrti spišského biskupa Mons. Františka Tondru (2012).

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy z 1. dôchodku 100 €, z krstu Matúša Mrvu 50 €. Pán Boh zaplať.

Hanusove dni: V dňoch 5. – 7. mája 2024 sa uskutoční 1. ročník mestského kultúrno-akademického festivalu Ružomberské Hanusove dni. Festival sa bude konať v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tohto ročníka je Kresťanská kultúra – jej dedičstvo, výzvy, súčasný stav, ale aj dôležitosť jej formovania. Celý program festivalu je dostupný na stránke hanusovedni.sk. Viac informácií nájdete na plagáte.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Andrej Švidroň, syn Silvestra a Kataríny r. Mojtovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Andrea Bielová, dcéra Ondreja a Ľudmily r. Turčinovej, býv. v Dolnom Kubíne. Ohlasujú sa po 3. raz.

Michal Tulinský, syn Petra a Viery r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Alexová, dcéra + Pavla a Margity r. Šimovej, býv. v Likavke. Ohlasujú sa po 1. raz.