6. veľkonočná nedeľa 5. 5. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 55 r. manž. a Z a DDS pre rod. (K)

+ Jozef a Emil Benčo (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. a za DDS pre rod. (F)

Utorok

 

6.45

S

+ rodičia Ján a Helena Mrva (K)

Za Z, BP pre rod. Tisoň (H)

Streda

 

17.30

S

Za rodičov Ondreja a Emíliu Frič (K)

Za Z a DDS pre rod. Frič, Benčo, Marton (H)

18.15

V

+ Jozefína Fričová (9. výr.) (F)

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

Za farníkov (F)

17.30

S

+ manžel Štefan Likavčan a syn Štefan (H)

18.15

V

(K)

Piatok

 

17.30

S

+ Ján Ševčík, rodičia a súrodenci (K)

+ Helena Dvorská (H)

18.15

V

+ Vladimír a Mária Jacko a brat Vladimír (F)

Sobota

 

6.45

S

Za dar živej viery pre krstné deti a ich rod. (F)

+ Ladislav a Mária Lupták (H)

17.30

S

+ Anna Klačková (1. výr.) (K)

Nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

Za B ochranu pre rod. Salaj a Tóth (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Prosebné dni: nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Zbierka na seminár činila 2361,25 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venovali z krstu Emmy Kelčíkovej 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Tulinský, syn Petra a Viery r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Alexová, dcéra + Pavla a Margity r. Šimovej, býv. v Likavke. Ohlasujú sa po 2. raz.

Jaroslav Kmeť, syn Jaroslava a Lýdie r. Kondrovej, býv. v Ružomberku, a Simona Ondrejková, dcéra Reného a Martiny r. Omastovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.