Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Sliače
Námestie Jozefa Kútnika Šmálova 626/2
034 84 Liptovské Sliače

Telefón:

044 / 4372 170

Farár: Jaroslav Chovanec

Kaplán: Filip Orlovský

                        +421 915 655 900

14 + 11 =