14. nedeľa v Cezročnom období 9. 7. 2023

14. nedeľa v Cezročnom období 9. 7. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Za provoprijímajúce deti a ich rod. (F) + Aladára Emília Rio (H) 18.15 V Poďak. za 50 r. Štefana (K) Utorok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 6.45 S + Marta...

13. nedeľa v Cezročnom období 2. 7. 2023

13. nedeľa v Cezročnom období 2. 7. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Tomáša, apoštola, sviatok 17.30 S + Jozef Sliacky (K) + Anna Luptáková (H) 18.15 V + Tibor Forgách (1. výr.) (F) Utorok   6.45 S Poďak. za 47 r. dcéry a milosti (K) Na úmysel...

12. nedeľa v Cezročnom období 25. 6. 2023

12. nedeľa v Cezročnom období 25. 6. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + z rod. Hanula a Pochaba (H) 18.15 V Za dôležité rozhodnutie (K) Utorok   6.45 S + Štefan Caban (K) Za Z a BP pre sestru Albínu (H) Streda Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa...

11. nedeľa v Cezročnom období 18. 6. 2023

11. nedeľa v Cezročnom období 18. 6. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Dušan Ondrejka (H) 18.15 V + Viliam, rodičia a BP Terézie (F) Utorok   6.45 S Za Z a BP pre deti, vnúčatá a pravnúčatá (H) Streda Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,...

10. nedeľa v Cezročnom období 11. 6. 2023

10. nedeľa v Cezročnom období 11. 6. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Za Z a BP Tatiany Fliačanovej (F) + Rudolf a Emília Buďvesel (H) 18.15 V Za BP a DDS pre Janku s deťmi (K) Utorok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka...

9. nedeľa v Cezročnom období 4. 6. 2023

9. nedeľa v Cezročnom období 4. 6. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 17.30 S + Slavomír Caban (K) + Ján, Alexander a Anna Sliacky (H) 18.15 V Poďak. za 20 r. syna Denisa, za Z, BP a DDS (F) Utorok   6.45 S +...

Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023

Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka 17.30 S Za Z a BP pre Editu (F) Poďak. za 70 r. a BP pre Jozefa (H) 18.15 V Poďak. za 40 r. manž., šťastlivý pôrod a DDS (K) Utorok   6.45 S +...

7. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2023

7. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + Ondrej a Katarína (K) + Slavomír Junka a rodičia (H) 18.15 V Poďak. za 10 r. Mateja a Za Z a BP (F) Utorok   6.45 S Za Z, BP a DDS pri skúškach pre vnúčatá (K) + Štefan a Helena...

6. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2023

6. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S Poďak. za 60 r. a DDS pre rod. (F) + rodičia Ondrejka a sestra Božka (H) 18.15 V Poďak. za 50 r. Aleny, za Z a BP (K) Utorok Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka 17.30 N +...

5. veľkonočná nedeľa 7. 5. 2023

5. veľkonočná nedeľa 7. 5. 2023   Liturgický prehľad: Pondelok   17.30 S + rodičia Juraj a Ľudmila Gejdoš a Štefan a Anna Hlavatý (H) 18.15 V Za Z, BP a DDS pre vnúčatá (F) Utorok   6.45 S Za živých a mŕtvych z rod. Priesol a Ondrík (K) + Margita...