liptovske sliace farnost

Oznamy

Farské oznamy

Birmovka 2023

V tomto roku sa v našej farnosti budeme pripravovať na sviatosť birmovania.

Kontakt

Kontakty na farský úrad

Novinky

List rektora KU

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 28. januára 2024 „Vážte si život. Je to veľký dar, a nie je samozrejmosťou. „Neviete dňa ani hodiny,“hovorí sa a platí to pre všetkých, bez ohľadu na vek. Ďakujem, že som.“ Túto myšlienku vyslovila v...

prečítajte si viac

Seniori

Modlitbana 2. svetový deň starých rodičov a seniorov   Ďakujem ti, Pane, za požehnanie dlhého životapretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.Odpusť, mi Pane, že sa často vzdávam a bývam sklamaný;Neopúšťaj...

prečítajte si viac