14. nedeľa v Cezročnom období 7. 7. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ st. rodičia Lupták (H)

18.15

V

Poďak. za 84 r. Anny a za Z a BP (K)

Utorok

 

6.45

S

+ rodičia Jozef Dvorský (20. výr.), Margita Dvorská (16. výr.) a otec Vladimír Ficko (K)

Za Z a DDS pre deti a vnúčatá (H)

Streda

 

17.30

S

+ starký Drapáč a vnuk Jozef (H)

18.15

V

Za vnúčatá a pravnúčatá, DDS, Z a BP (K)

Štvrtok

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

6.45

S

+ rodičia Ján a Helena Mrva (K)

17.30

S

+ manžel Peter Šimček (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP pre rod. Mojš a Lupták (F)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

Za BP a DDS pri skúškach dcéry (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ manžel Peter a rodičia (H)

11.00

V

Magura (F)

15.00

S

Ševčík – Gallóová (F)

Nedeľa

15. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ sestra Lýdia Revallová (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

(F)

Celodenná adorácia: v utorok bude vyložená Sviatosť Oltárna od sv. omše do 18.00 hod.

Výročie: vo štvrtok je výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, emeritného pomocného biskupa (1992).

Zbierka: na dobročinné diela Svätého Otca činila 1511,62 €.

Milodar: na kostol venovali bohuznáma a dôchodcovia z brigády 100 €, z krstu 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Adam Ševčík, syn Ľubomíra a Bernadety r. Kelčíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Adela Gallóová, dcéra Štefana a Eriky r. Jančovej, býv. v Leviciach. Ohlasujú sa po 3. raz.