29. nedeľa v Cezročnom období 22. 10. 2023

Liturgický prehľad:

Pondelok

17.30

S

Za BP v starobe Albína (K)

+ Jozef Frič Ruman (H)

18.15

V

Za Z a BP (F)

Utorok

6.45

S

Poďak. za 59 r. manž. a BP rod. (K)

+ Štefan Hládek (H)

Streda

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours, sviatok

17.30

S

+ Helena a dcéra Oľga Antolová (K)

+ Milan a Teodora Frič (H)

18.15

V

Za Z a BP (F)

Štvrtok

Výročie posviacky farského kostola, slávnosť

6.45

S

Za Z a BP rod. Berka (F)

17.30

S

+ Jiří Oprchal (1. výr.) (K)

+ Ladislav Mastiš a rodičia (H)

Piatok

18.15

S

+ Ján a Jolana Benčo (K)

+ manžel Ján Jacko, rodičia Ján a Mária (H)

18.15

V

+ Cyril (40. výr.), Sabína a súrodenci (F)

Sobota

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, odpustová slávnosť

10.30

S

+ Marcel, Jozef a Iveta Hlavatý (H)

Nedeľa

30. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Mária Iváková (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. sv. ruženec.

Púť: Farský úrad v Lúčkach Vás pozýva na púť do Lichne v Poľsku a trochu aj po stopách sv. Faustíny od 6. do 11.11.2023. Prihlásiť sa môžete u p. farára Petra Petreka na t. č. 0905694717 do stredy 25.10.2023.

Odpust: pozývame vás na odpustovú sv. omšu v sobotu o 10.30 hod. Slávnostným celebrantom bude Stanislav Culka, farár a dekan z Liptovského Mikuláša. Sv. spoveď bude v piatok o 19.00 hod. v oboch kostoloch.

Výročie: v sobotu je výročný deň smrti spišského biskupa Štefana Sečku (2020).

Zmena času: na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy z 1. dôchodku 100 €. Pán Boh zaplať.