23. nedeľa v Cezročnom období 10. 9. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 40 r. a 35 r. dcér a BP ich rod. (K)

+ švagrovia a BP rod. Tichej (H)

18.15

V

+ Vlasta Moulisová (10. výr.) a BP pre rod. (F)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 25 r. manž. (K)

+ rodičia a manžel Štefan (H)

Streda

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Mária Blašková r. Kelčíková (1. výr.) (K)

Poďak. za 70 r. a BP pre Magdalénu (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. Alžbety a za Z a BP rod. (F)

Štvrtok

Povýšenie Sv. Kríža, sviatok

6.45

S

Za BP a trpezlivosť v starobe pre Albína (F)

17.30

S

Za BP a vieru birmovancov a rodičov (K)

+ z rod. Belia a BP rod. (H)

Piatok

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

6.45

S

+ Alexander, Stanislav a Marta (H)

9.15

V

Cintorín

Za BP a vieru birmovancov a rodičov (K)

Sobota

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

6.45

S

+ Adolf Vajda (F)

17.30

S

+ Ján, Ladislav, Michal, Jozef, Félix, František, Vladimír a Karolínka Cevár (H)

Nedeľa

24. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Štefan a Mária Littva (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Lakovci 100 €, birmovanci 145 €.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Tomáš Pišuth, syn + Juraja a Anny r. Klaučovej, býv. v Ružomberku, a Mária Poláková, dcéra Ľuboša a Oľgy r. Huntošovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Adam Šaláta, syn Rudolfa a Dany r. Nemcovej, býv. v Ružomberku, a Karolína Dvorská, dcéra Ľubomíra a Tatiany r. Laukovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Hajas, syn Vladimíra a Aleny r. Bielákovej, býv. v Kalamenoch, a Romana Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Juraj Chlebuš, syn Ondreja a Aleny r. Feťkovej, býv. v Mošurove, a Miroslava Jacková, dcéra Miroslava a Alžbety r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.