34. nedeľa v Cezročnom období 26. 11. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ondrej, Helena, bratia František, Dušan a Vladimír (F)

Za BP, dar viery a obrátenie pre Lukáša (H)

18.15

V

Za Z a BP pre syna Pavla s rod. (K)

Utorok

 

6.45

S

Za šťastlivý pôrod Zuzky (F)

Za Z a BP pre Sofiu Tisoňovú (H)

Streda

 

17.30

S

+ Anna (K)

+ Štefan Ondrejka (H)

18.15

V

+ Albín a Emília Gejdoš (F)

Štvrtok

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

6.45

S

Za BP pre Ľuboša s rod. (F)

17.30

S

+ Jozef, rodičia Topor, Frič Peter a Anna (K)

Za Z a BP pre Marka Tisoňa (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

+ Emília a Ladislav Caban (F)

17.30

S

+ rod. Osacká (H)

18.15

V

+ brat Felix Sliacky a František (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP a Z v chorobe Albína a trpezlivosť a lásku pre deti (F)

+ Albín a Ľudmila Frič (H)

17.30

S

+ Miroslav Sleziak (K)

Nedeľa

1. adventná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a DDS pre rod. Ondrejka (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Dnes je 38. svetový deň mládeže. Tento deň ustanovil sv. Ján Pavol II. v roku 1985.

Celodenná adorácia: vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od rannej sv. omše do 16.30 hod.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme pred Vianocami.

DOD: Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku srdečne pozýva žiakov a rodičov piatakov a deviatakov základných škôl a všetkých priateľov školy, na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 01. decembra 2023 od 10-tej do 16-tej hodiny v priestoroch školy. Podrobnosti programu nájdete na internetovej stránke školy www.gsa.edupage.org.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Celodiecézna adorácia: Drahí bratia a sestry, v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na našom webe – www.kapitula.sk a vo farnostiach. Obnovme spoločne našu vieru. Váš biskup František.

EFFETA: Pozývame vás na adventné stretnutia s rozjímaním nad nedeľným evanjeliom. Stretnutia budú v spevárni 2., 9., 16. a 23. decembra a bude ich viesť Zuzana Priesolová. Pozvané sú všetky vekové kategórie. Viac informácií na plagáte.
Adventné vence: budeme požehnávat pri sobotnej večernej omši.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Úmysly: berieme už úmysly sv. omší, prinášajte ich po sv. omšiach do sakristie, najlepšie už napísané.

Drahí mladí,

dnes na 38. svetový deň mládeže sa k vám prihováram aj mene ostatných otcov biskupov. Je to špeciálny deň, ale chcem vás uistiť, že to nie je jediný deň, kedy na vás myslíme. Túžime po tom, aby ste vnímali, že stojíme pri vás aj v týchto časoch, kedy nám možno téma „Radostní v nádeji“, ktorú určil Svätý Otec František na tento deň príde zvláštna. Keď nám zaznie, aby sme boli radostní, automaticky nám napadne otázka: „A ako? Prečo?“ Len preto, že sa to má? Chcem vám povedať: Radostní nie sme preto, že všetky okolnosti sú skvelé a jednoduché. Ale preto, že Ježiš je tu. Je s nami. A záleží mu na každom človeku – obzvlášť na mladých ľuďoch. Nádej môžeme mať preto, lebo nás Kristus posilňuje. Dôvera v neho vzbudzuje nádej a pomáha, aby aj naša malá snaha urobila tento svet lepším, naše domovy miestom prijatia a naše chrámy a spoločenstvá miestami otvorenosti. Ďakujem vám, že to tvoríte. Nestrácajte nádej a nebojte sa. Je vo vás dostatok “svetla” aby ste žiarili, ako k tomu vyzval Svätý Otec na SDM v Lisabone. My chceme v tomto neistom svete kráčať spolu s vami a počuť vás. Žehnáme každému jednému z vás. Nech vám Pán dá Ducha sily, lásky a odvahy. Sme za vás vďační.

Mons. Tomáš Galis

predseda Rady pre mládež a univerzity pri KBS