32. nedeľa v Cezročnom období 12. 11. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Helena Jarottová (F)

Za BP pre rod. Zimka a vnúčatá (H)

18.15

V

+ Anton a Z a BP Anny (K)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 70 r. Eleonóry (F)

+ rod. Blaško, Gallo, Priesol (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Viliama (K)

+ Ondrej Švidroň a rodičia (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. mamy a DDS pre celú rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP, Z a pomoc DS pre Annu Sleziakovú (F)

17.30

S

+ manžel Milan Gejdoš (K)

+ Anna Luptáková a rodičia (H)

Piatok

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

17.30

S

+ František Kelčík (1. výr.) (F)

Za BP pre mamu v starobe a chorobe (H)

18.15

V

+ Jolana Sliacka (95 r.) (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodičia Štefan a Oľga Ovad (K)

+ manželka Mária, manžel Ján, manželka Ľudmila, dcéra Anna r. Bartánusová (H)

17.30

S

+ manžel Ján a BP manželky (F)

Nedeľa

33. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP pri 35. výr. manž. (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Víkendovka pre bezdetných manželov: Úrad pre apoštolát ochrany života v Košiciach a Plodar, o. z. každoročne bezdetným párom ponúkajú víkendovku. Program pozostáva z tematických príhovorov, ktoré sa dotýkajú problematiky bezdetnosti, spoločných diskusií a aktivít, spoločnej modlitby a jednoduchej rekreácie v kúpeľnom prostredí. Tohtoročné motto víkendovky je z Knihy Žalmov: “Na neho hľaďte a budete žiariť.” (Ž 34, 6) Víkendovka sa bude konať v Bardejovských Kúpeľoch, v penzióne Augustineum. Začína sa v piatok napoludnie, 17. novembra 2023, a končí sa v nedeľným obedom 19. novembra 2023. Cena za ubytovanie, stravu (plná penzia) a daň z ubytovania pre manželský pár na celý víkend piatok – nedeľa je 175 €. Viac na: https://zazivot.sk.

Biskup: na stolíku je brožúra z vysviacky diecézneho biskupa, je v nej aj vysvetlenie erbu a životopis.

Milodar: na kostol venovala bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Tomáš Benčo, syn Branislava a Zuzany r. Hariňovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Sabina Martonová, dcéra Igora a Ivety r. Hanulovej, býv. v Likavke. Ohlasujú sa po 3. raz.