2. veľkonočná nedeľa 7. 4. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Zvestovanie Pána, slávnosť

17.30

S

+ Anna Kelčíková (1. výr.) (K)

+ Slávoj Bartánus (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod vnučky, Z a BP pre rod. (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Štefan a Ľudmila Gejdoš (F)

Na úmysel ordinára

Streda

 

6.45

S

+ Ján a Emília a syn Milan (K)

17.30

S

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

+ Jaroslav Piterka (10. výr.) (F)

Štvrtok

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka

6.45

S

+ Albín a Oľga Lupták (F)

17.30

S

+ Viliam, Aladár a Margita (K)

+ Bohuslav Vician a BP pre rod. (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP rodičov v chorobe a v starobe (K)

Za DDS pre rod. Tomáša a Moniky (H)

18.15

V

+ Ján Bartík (10. výr.) (F)

Sobota

 

6.45

S

+ rodičia Alman Frič (F)

17.30

S

Za BP a ochranu PM pre duch. otca Ivana (H)

Nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

Za DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

RB: stretnutie horliteľov ružencových bratstiev sa uskutoční 26. apríla v pastoračnej miestnosti farského úradu v Ružomberku a vo farskom kostole sv. Ondreja. Viac informácii a program na nástenke.

Milodar: na kostol venovali manželia z 1. dôchodkov 200 €. Pán Boh zaplať.