3. veľkonočná nedeľa 14. 4. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 70 r. (F)

+ Ján Jacko z Dielnic (10. výr.) (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. pre Elenu Mrvovú a Františka Luptáka, za Z a BP pre naše rod. (K)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 30 r. manž. a BP v rod. (F)

+ Vladimír a Mária Jacko a syn Vladimír (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z, BP i šťastnú hodinu smrti pre Alžbetu (K)

Za Z a živú vieru pre rod. Mojš a Šimček (H)

18.15

V

+ Alexander Jacko (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za dar viery pre netere a synovcov s rod. (F)

17.30

S

+ Ladislav Matula a Jozef Kizek (K)

Za BP a DDS pre rod. Lupták (H)

Piatok

 

17.30

S

Za Z, BP pre vnúčatá Ivanku, Janku a Radka (F)

+ rodičia Ladislav a Mária Frič (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod a BP rod. Hlavatý, Eibl, Križan (K)

Sobota

 

6.45

S

Za 45 r. manž. Ľubomíra a Anny a BP a DDS pre celú ich rod. (F)

+ Alexander Jacko (H)

17.30

S

+ Peter Frič (K)

Nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

Za BP a DDS pre synov a vnúčatá (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka. Pobožnosť bude za kňazské a duchovné povolania a za účasť je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Dnes začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Výročie: v piatok je výročný deň smrti pomocného biskupa Mons. Štefana Barnáša (1964).

Púť: 1.mája 2024 sa uskutoční autobusová púť do Kremnických Baní  na sviatok sv. Jozefa robotníka. Možno sa prihlasovať do piatku v oboch sakristiách – stredný aj Vyšný. Pri prihlásení sa platí 5 euro, druhá polovica /5 euro/ pri vstupe do autobusu. Je možné aj sms prihlásenie na 0908357828, alebo mailom na  lubencol@gmail.com.
Kurz: V sobotu 27.4.2024 sa opäť uskutoční Úvodný kurz do Billingsovej ovulačnej metódy. Viac informácií na plagáte.

Darovanie krvi: Biskupstvo Spišské Podhradie pozýva skúsených, no najmä prvodarcov krvi ako aj širokú verejnosť z celej diecézy na podujatie pod názvom CARLOVA KVAPKA KRVI pri príležitosti 33. výročia narodenia bl. Carla ACUTISA – prvého mileniála, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného.
Podujatie sa bude konať v Poprade 9. mája 2024 so začiatkom o 8.00 hod. O 9.00 hod. bude svätá omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Dôležité upozornenie! Z dôvodu denných kapacitných obmedzení spracovateľského centra krvi v Košiciach je počet odberov limitovaný, preto v prípade záujmu o darovanie je nevyhnutné vyplniť formulár, ktorý nájdete spolu s podrobnými informáciami o podujatí na web stránke Spišskej diecézy (https://kapitula.sk/kvapka_krvi/), ako aj po nasnímaní QR kódu na plagáte.

Poďakovanie: Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Andrej Švidroň, syn Silvestra a Kataríny r. Mojtovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Andrea Bielová, dcéra Ondreja a Ľudmily r. Turčinovej, býv. v Dolnom Kubíne. Ohlasujú sa po 1. raz.