30. nedeľa v Cezročnom období 29. 10. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z a BP pri 35 r. manželky (F)

+ František Kelčík (H)

18.15

V

Poďak. za 5 r. manž. a BP (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Adolf (F)

+ kňaz vdp. Jozef Žvanda (H)

Streda

Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z Anny (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Štvrtok

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

6.45

S

+ Ladislav a Emília Caban (F)

17.30

S

+ z rod. Priesol, Vandlík a Brezňan (H)

18.15

V

+ Mária Hanulová (K)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

+ manžel a syn Milan (F)

17.30

S

+ Albín a Mária Vajda (H)

18.15

V

+ rodičia Buďvesel a Okoličáni (40., 20. výr.) (K)

Sobota

Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Výročie posviacky kostola Dvoch sŕdc, slávnosť

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Antol, Dvorský a Vajda (H)

9.15

V

+ st. rodičia Ján a Alžbeta Antol (K)

17.30

S

Za Z a BP rod. Berka (F)

Nedeľa

31. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 70 r. života sestier (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. sv. ruženec.

Akadémia: Pred sviatkom Všetkých svätých 31.10.2023 o 18:00, a teda pred odpustovou slávnosťou farnosti Ludrová, sa uskutoční akadémia s katechézou a vysvetlením ikony Všetkých svätých zo súkromnej zbierky historických ikon v Žiline. Prednášajúci katolícky kňaz pôsobiaci ako správca Centra univerzitnej pastorácie na Lekárskej fakulte UK v Martine, Ivan Moďoroši. Hudobný doprovod na gitare s tematikou byzantskej hudby prednesie Marián Lepies zo ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Srdečne ste pozvaní.

Odpustky: 1. veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (taktiež na slávnosť Všetkých svätých) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca. 2. Veriaci, ktorý navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.

Pobožnosť: v stredu bude pobožnosť pri kríži na starom cintoríne o 14.00 hod.

Fórum života: po 21. krát organizuje Sviečku za nenarodené deti. Pozývame vás v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Aj tento krát je možné sviečku podporiť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk alebo zaslaním darcovskej SMS. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Milodar: na kostol venovali z krstu Sarah Dankovej 100 €, bohuznáma 50 €, novomanželia Urbanovci 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Tomáš Benčo, syn Branislava a Zuzany r. Hariňovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Sabina Martonová, dcéra Igora a Ivety r. Hanulovej, býv. v Likavke. Ohlasujú sa po 1. raz.