24. nedeľa v Cezročnom období 17. 9. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z, BP a pomoc DS pre Blaženku (F)

Za BP a DDS pre Lukáša (H)

18.15

V

Poďak. za 30 r. manž. (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Albín a Emília Gejdoš (F)

Za Z a BP rod. Jacko (H)

Streda

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

S

Poďak. za 20 r. manž. a BP rod. (K)

+ rodičia Jozef a Agnesa, Vladimír Záhorec (H)

18.15

V

+ Milan Čieška (20. výr.) (F)

Štvrtok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ Ján Jedinák a BP manželky (F)

17.30

S

Za Z a BP pre rod. (K)

+ rodičia Sleziak, rod. Kubič, Anna (H)

Piatok

 

17.30

S

+ rod. Antol Jozef a Zuzana, Ondrej a Helena, manželka Ludmila a brat Jozef (F)

+ Milan Frič (6. výr.) (H)

18.15

V

+ Anna Šimčeková (K)

Sobota

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

6.45

S

Za šťastlivý pôrod pre vnučku Janku (H)

15.00

S

Hajas – Iváková (K)

Nedeľa

25. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 40 r. manželky a DDS pre rod. (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Biskup: biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Zbierka: pre potreby Diecézneho katechetického úradu činila 1576,10 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Adam Šaláta, syn Rudolfa a Dany r. Nemcovej, býv. v Ružomberku, a Karolína Dvorská, dcéra Ľubomíra a Tatiany r. Laukovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Hajas, syn Vladimíra a Aleny r. Bielákovej, býv. v Kalamenoch, a Romana Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Juraj Chlebuš, syn Ondreja a Aleny r. Feťkovej, býv. v Mošurove, a Miroslava Jacková, dcéra Miroslava a Alžbety r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.