28. nedeľa v Cezročnom období 15. 10. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Lambert Ševčík (1. výr.) (F)

+ rodičia Jacko a Dvorský (H)

18.15

V

+ sestra Vladimíra a rodičia (20. výr.) (K)

Utorok

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

6.45

S

Za oslobodenie od závislosti a prosba o pravú a pevnú vieru v rod. Albína (F)

+ manžel a BP Márie (H)

Streda

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

17.30

S

Za BP rod. (K)

+ manžel Peter a rodičia (H)

18.15

V

Za BP a trpezlivosť (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za Z a BP rod. Berka (F)

Za DDS pre Mária (H)

17.30

S

Za Z rod. Ondrejka (K)

Piatok

 

17.30

S

+ Anna Fullová (F)

+ rodičia Ján a Jolana Benčo (H)

18.15

V

+ manžel, rodičia, bratia, sestry a švagriná (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Marta Mrvová (1. výr.) (K)

+ rodičia a BP rod. (H)

15.30

S

Urban – Ondrejková (F)

Nedeľa

29. nedeľa v Cezročnom období

Misijná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 70 r., Z, DDS a BP rod. Ivák (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

KpM: Komisia pre mládež pozýva mladých v sobotu 21.10. 2023 zažiť výnimočnú udalosť v našej diecéze. Spoločne sa chceme zúčastniť biskupskej vysviacky nášho nového otca biskupa Františka. A potom sa pomodliť za našu diecézu na vrchu Sľubica. Viac info na www.komisia.sk

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

SSV: prišli kalendáre a podielové knihy SSV, vyzdvihnite si ich za 10 € u svojich koordinátorov.

 

Milodar: na kostol venovali mladomanželia Šalátovci 100 € a mladomanželia Chlebušovci 200 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jakub Urban, syn Dušana a + Ivety r. Mlynarčíkovej, býv. v Černovej, a Katarína Ondrejková, dcéra Antona a Valérie r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.