31. nedeľa v Cezročnom období 5. 11. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ manžel Albín Jacko (5. výr.) (H)

18.15

V

Za Z, BP a poďak. za 85 r. (F)

Utorok

 

6.45

S

Za Z, pokoj a DDS pre rod. Maslo, Ovad a Blaško (H)

Streda

 

17.30

S

+ Miroslav Sleziak (1. výr.) (K)

+ rodičia Ján a Jolana Benčo (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. a uzdravenie (F)

Štvrtok

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Dvorský a Jančo a šťastlivý pôrod (F)

17.30

S

+ manžel Ján Ševčík (70 r.) a BP manželky (K)

+ rodičia Ondrej a Emília, brat Albín a syn Albín (H)

Piatok

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Emil Mrva (K)

Za DDS pre syna Pavla a dcéry (H)

18.15

V

Za Z a BP Ondreja Ondrejku (80 r.) (F)

Sobota

Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Vajda a Maslo (F)

+ rod. Sršeň, Antol, Grenčík (H)

17.30

S

Za šťastlivú hodinku smrti Anny (K)

Nedeľa

32. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ rodičia Ondrej a Mária a krstňa Arnold (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Odpustky na sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky: Vo štvrtok dňa 9. novembra 2023 sa v Cirkvi slávi sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky v Ríme. V tento deň sa udeľujú úplné odpustky veriacemu, ktorý sa počas návštevy katedrálneho kostola nábožne pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš), Vyznanie viery a splní ostatné základné podmienky pre získanie odpustkov. Z tohto dôvodu bude otvorená Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí od poludnia 12.00 hod. do večera 18.00 hod.

BÚ: Pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.) sa uskutoční v sobotu 11. novembra 2023, v deň liturgického sviatku sv. Martina – patróna katedrály a našej diecézy, celodiecézna ďakovná púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať a v homílii sa prihovorí Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup. Svätú omšu bude doprevádzať zbor učiteľov a študentov hudby a cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Celú slávnosť v priamom prenose bude vysielať Rádio Lumen.

V nedeľu 12. novembra 2023 sa bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť vonkajšia slávnosť z titulu katedrály. Hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Všetkých srdečne pozývame na Spišskú Kapitulu.

Zbierka: na misie činila 3328,66 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venovala bohuznáma 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Tomáš Benčo, syn Branislava a Zuzany r. Hariňovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Sabina Martonová, dcéra Igora a Ivety r. Hanulovej, býv. v Likavke. Ohlasujú sa po 2. raz.