33. nedeľa v Cezročnom období 19. 11. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ rodičia Sliacky a Gejdoš (K)

+ z rod. Lupták a Ondrejka (H)

18.15

V

Poďak. za 80 r. Jána, za Z a BP rod. (F)

Utorok

Obetovanie Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ rodičia Jozef a Mária Caban, Juraj a Elena Bernolák (K)

+ Dušan Bartánus (H)

Streda

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

17.30

S

Poďak. za 79 r. Adolfa (K)

+ Ladislav a Mária Hanula (H)

18.15

V

Za BP pre Simonku a Lenku (18 r.) (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia Ján a Augustína, synovia Ján, Jozef, Vojtech a Oľga (F)

17.30

S

+ Albín Frič a syn (K)

+ Emília Ondrejková (H)

Piatok

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ rodičia Emília a Felix Likavčan, Anna Gejdošová (K)

Za BP pre rod. Ondrejka (H)

18.15

V

+ Ladislav a za Z a BP Jozefíny (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre Editu (H)

17.30

S

+ Vojtech a Marta (F)

Nedeľa

34. nedeľa v Cezročnom období

Nášho Pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Marta (70 r.) (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

OMR: Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) organizuje v dňoch 24. – 26. novembra 2023 v Centre Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Originálne manželské rekolekcie. Bližšie informácie sú na plagáte.

KpM: Milí mladí, Komisia pre mládež v Spišskej diecéze vás v mene diecézneho otca biskupa Františka pozýva spoločne osláviť svetový deň mládeže. V sobotu 25. novembra 2023 sa na 5 miestach v diecéze uskutočnia dekanátne stretnutia mládeže. Z našej farnosti plánujeme ísť do Ružomberka. Program začína v kostole sv. Ondreja doobeda o 10.00 hod. videopozdravom otca biskupa Františka, nasleduje spoločná modlitba a piesne i svedectvá mladých. Stretnutie vyvrcholí svätou omšou a na záver ste pozvaní na agapé. Milí mladí priatelia, tešíme sa na stretnutie, Cirkev s vami počíta a chce byť aj Vaším domovom.

Úplné odpustky: kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Celodiecézna adorácia: Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Táto cesta bude rozdelená na tri etapy a každú etapu začneme adoráciou. Preto vás na túto spoločnú adoráciu pozývame 2.12.2023 o 17:00 hod. do miest: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie. Viac sa o miestach konania adorácie dozviete na plagátoch na nástenke. Tešíme sa na vašu účasť.