liptovske sliace farnost

Oznamy

Farské oznamy

Birmovka 2020

etky záležitosti tykajúce sa oznamov pre birmovancov.

Covid-19

etky záležitosti tykajúce sa duchovného programu a opatrení počas uzatvorených kostolov.

Kontakt

Kontakty na farský úrad

Novinky

Pôstna modlitbová reťaz

Pôstna modlitbová reťaz

Milí farníci,tak ako každý rok v pôstnom období, tak vás aj teraz chceme opäť srdečne pozvať do modlitbovejreťaze. Počas tohto už dlho trvajúceho covidového obdobia sa veľa ľudí po celom svete modlí zazastavenie pandémie Covid-19 a tak sa k tomuto...

prečítajte si viac
Duchovná adopcia zomierajúcich

Duchovná adopcia zomierajúcich

Otec biskup Stanislav Stolárik pozýva k duchovnej adopcii tých, ktorí na COVID-19 zomierajú často sami a nepripravení. Pomôcť im môžeme obetovaním modlitby v hodine milosrdenstva, aby sme im vyprosili milosrdenstvo v okamihu z odchodu z tohto...

prečítajte si viac
Modlitby pri chorom

Modlitby pri chorom

Ponúkame Vám modlitby pri lôžku chorého. Tieto modlitby sú vhodné aj pre členov rodiny, ktorí sa v domácnosti starajú o chorého, alebo pre zdravotníkov v nemocniciach či domovoch sociálnych služieb. Prosím, dajte o tom vedieť aj ďalším, o ktorých...

prečítajte si viac
Duchovné cvičenia pre zranených potratom

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Dva termíny sa budú týkať tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo zavinili potrat. Ďalšie dva termíny pre...

prečítajte si viac