Ponúkame vám duchovnú aktivitu Slovensko na kolenách, ktorej iniciátorom je náš rodák – Mário Brezňan, kaplán v Poprade-meste.
Podľa jeho slov: „Ide o aktivitu, ktorá nás má všetkých spoločne priviesť pred Pána. Cieľom tejto myšlienky je spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole pokánia, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná. Chceme Pána odprosovať za hriechy a zvolávať milosrdenstvo na našu krajinu. Stojac na Božom prisľúbení v duchu slov: “A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja ich vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2 Krn 7,14 )

Ide o modlitbu, ktorá začne na Zelený štvrtok o 20.00 hod.“ Zapojiť do modlitby sa môžete online vo štvrtok večer o 20.00 na webe: www.slovenskonakolenach.sk

Viac informácii nájdete na stránke farnosti Poprade-mesto. Tu je link na promo video (https://www.youtube.com/watch?v=Ui079K1wHPM).
V modlitbách by sme neskôr chceli pokračovať 1x do mesiaca.