Pri príležitosti mimoriadneho roku sv. Jozefa Vám dávame do pozornosti brožúru s Deviatnikom, marcovou pobožnosťou a inými modlitbami k sv. Jozefovi, ktorú pripravil kežmarský farár a dekan František Trstenský. S blížiacim sa sviatkom sv. Jozefa Vás povzbudzujeme k modlitbám k tomuto vzácnemu svätcovi, ktoré sú do 8. decembra 2021 spojené aj s odpustkami.

Brožúru si môžete stiahnuť (PDF) tu.

Obraz sv. Jozefa (PDF) tu.