Pôstna modlitbová reťaz

Pôstna modlitbová reťaz

Milí farníci,
tak ako každý rok v pôstnom období, tak vás aj teraz chceme opäť srdečne pozvať do modlitbovej
reťaze. Počas tohto už dlho trvajúceho covidového obdobia sa veľa ľudí po celom svete modlí za
zastavenie pandémie Covid-19 a tak sa k tomuto úmyslu chceme pridať aj my, avšak chceme do
úmyslu zapojiť aj úmysel zastavenia pandémie hriechu v našich rodinách.


Na tomto odkaze „pôstna modlitbová reťaz“ sa môžete zapísať na konkrétny čas, kedy by ste sa chceli každý deň
modliť za zastavenie šírenia pandémie hriechu v našich rodinách a tiež zastavenie šírenia pandémie
Covid-19.

Začíname sa modliť na popolcovú stredu 17.2.2021 a koniec reťaze bude na Bielu sobotu
3.4.2021. Ak by ste sa kvôli niečomu v daný čas nemohli pomodliť, poproste vašich blízkych, aby vás
zastúpili. Modlíme sa čokoľvek. Ak by niekto nevedel ako sa zapísať, kontaktujte p. kaplána
telefonicky, alebo cez messenger. Oboznámte s oznamom aj staršie tetušky, aby sme hlavne s ich
pomocou vykryli nočné časy.


Pán Boh zaplať za vašu obetu a hojne odmeň.

Duchovná adopcia zomierajúcich

Duchovná adopcia zomierajúcich

Otec biskup Stanislav Stolárik pozýva k duchovnej adopcii tých, ktorí na COVID-19 zomierajú často sami a nepripravení. Pomôcť im môžeme obetovaním modlitby v hodine milosrdenstva, aby sme im vyprosili milosrdenstvo v okamihu z odchodu z tohto sveta, aby ich Ježiš obklopil svojim milosrdenstvom.

„Sadnime si duchovne vedľa zomierajúceho, ktorého nepoznáme, adoptujme si ho a modlime sa za neho Korunku Božieho milosrdenstva.“

Keď sa bude Korunku modliť rodina, ktorá má 5 členov, môže pomôcť vyprosovať Božie milosrdenstvo piatim  zomierajúcim ľuďom. Pozývame rodiny, spoločenstvá a všetkých ľudí dobrej vôle, adoptujme si duchovne zomierajúceho a prosme o Božie milosrdenstvo pre jeho dušu.

Modlitby pri chorom

Modlitby pri chorom

Ponúkame Vám modlitby pri lôžku chorého. Tieto modlitby sú vhodné aj pre členov rodiny, ktorí sa v domácnosti starajú o chorého, alebo pre zdravotníkov v nemocniciach či domovoch sociálnych služieb. Prosím, dajte o tom vedieť aj ďalším, o ktorých viete, že im táto brožúrka bude užitočná. Môžete si ju aj stiahnuť a vytlačiť – je v DOC verzii v sekcii „na stiahnutie“

modlitby-pri-chorom

24 hodinová modlitba za zastavenie pandémie – AKTUALIZOVANÉ

24 hodinová modlitba za zastavenie pandémie – AKTUALIZOVANÉ

Ľudia dobrej vôle, ktorí môžete, pozývame vás do modlitby a pôstu (tak ako na popolcovú stredu a veľký piatok, alebo aj o chlebe a vode) najmä v stredy a v piatky. Alebo v ktorýkoľvek deň, ako komu vyhovuje. Modlitba a pôst proti vírusu, za naše dediny, mestá, za cely národ, za obrátenie národa k Bohu. Panna Mária v Medžugorii hovorí, že modlitbou a postom sa môžu aj vojny zastaviť. A určite aj zlo každého druhu. Spojme sa kto môže, spoločná modlitba a pôst majú omnoho väčšiu silu. A ruženec je najmocnejšia zbraň proti každému zlu a je to najmilšia modlitba Panny Marie. Pozývame vás pridať sa a bojovať Božími “zbraňami”, namiesto paniky a strachu. Nech vás Boh žehná.+

Na tomto odkaze: “24 hodinová modlitba za zastavenie pandémie” sa môžete zapísať na konkrétny čas, kedy by ste sa chceli každý deň modliť za zastavenie šírenia pandémie korona vírusu a taktiež pandémie hriechu v našich rodinách. Ak by ste sa kvôli niečomu v daný čas nemohli pomodliť, poproste prosím vašich blízkych, aby vás zastúpili. Začneme sa modliť z nedele na pondelok 25.10 – 26.10. Modlime sa čokoľvek. Či už doma alebo v chráme, to je na vás. Ak by niekto nevedel, ako sa zapísať, kontaktujte p. kaplána telefonicky, alebo cez messenger. Ďakujem.

 

Svätá omša je najdokonalejšia modlitba. A keďže už môžeme chodiť na sv. omše do kostola, tak s touto 24 hodinovou modlitbou končíme. Začali sme sa ju modliť v nedeľu a tak aj v nedeľu 22.11. o 24:00 skončíme. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa do nej zapojili..

Prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.

„Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,“ uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zaroveň dodal: „Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,“ dodal arcibiskup Zvolenský.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.