Milí farníci,
tak ako každý rok v pôstnom období, tak vás aj teraz chceme opäť srdečne pozvať do modlitbovej
reťaze. Počas tohto už dlho trvajúceho covidového obdobia sa veľa ľudí po celom svete modlí za
zastavenie pandémie Covid-19 a tak sa k tomuto úmyslu chceme pridať aj my, avšak chceme do
úmyslu zapojiť aj úmysel zastavenia pandémie hriechu v našich rodinách.


Na tomto odkaze „pôstna modlitbová reťaz“ sa môžete zapísať na konkrétny čas, kedy by ste sa chceli každý deň
modliť za zastavenie šírenia pandémie hriechu v našich rodinách a tiež zastavenie šírenia pandémie
Covid-19.

Začíname sa modliť na popolcovú stredu 17.2.2021 a koniec reťaze bude na Bielu sobotu
3.4.2021. Ak by ste sa kvôli niečomu v daný čas nemohli pomodliť, poproste vašich blízkych, aby vás
zastúpili. Modlíme sa čokoľvek. Ak by niekto nevedel ako sa zapísať, kontaktujte p. kaplána
telefonicky, alebo cez messenger. Oboznámte s oznamom aj staršie tetušky, aby sme hlavne s ich
pomocou vykryli nočné časy.


Pán Boh zaplať za vašu obetu a hojne odmeň.