Slovensko na kolenách

Slovensko na kolenách

Ponúkame vám duchovnú aktivitu Slovensko na kolenách, ktorej iniciátorom je náš rodák – Mário Brezňan, kaplán v Poprade-meste.
Podľa jeho slov: “Ide o aktivitu, ktorá nás má všetkých spoločne priviesť pred Pána. Cieľom tejto myšlienky je spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole pokánia, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná. Chceme Pána odprosovať za hriechy a zvolávať milosrdenstvo na našu krajinu. Stojac na Božom prisľúbení v duchu slov: “A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja ich vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2 Krn 7,14 )

Ide o modlitbu, ktorá začne na Zelený štvrtok o 20.00 hod.” Zapojiť do modlitby sa môžete online vo štvrtok večer o 20.00 na webe: www.slovenskonakolenach.sk

Viac informácii nájdete na stránke farnosti Poprade-mesto. Tu je link na promo video (https://www.youtube.com/watch?v=Ui079K1wHPM).
V modlitbách by sme neskôr chceli pokračovať 1x do mesiaca.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus,


ctený duchovný otče, v mene Slovenskej katolíckej charity si Vás dovoľujem poprosiť
o spoluprácu pri realizovaní zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021.


Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách
Blízkeho východu. Projekty na ich podporu na základe poverenia KBS realizuje Slovenská katolícka
charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Charita v ročných cykloch predkladá KBS vyúčtovanie
každého podporeného projektu.


Pred nástupom do mojej funkcie som osobne ako dobrovoľník 6 mesiacov pomáhal v Iraku
a môžem potvrdiť, že situácia v týchto krajinách je naozaj zložitá a život kresťanov ako náboženskej
menšiny je poznačený mnohými ťažkosťami.


Uvedomujem si, že aj farnosti na Slovensku aktuálne majú ťažkosti z dôvodu pandémie a téma
financií vždy bola témou citlivou. Napriek náročnej situácii, ktorej v tomto období čelíme, považujem
za dôležité, aby sme sa neuzatvárali výlučne do vlastných problémov, ale mysleli aj na našich bratov
a sestry na Blízkom východe, ktorí okrem pandémie čelia aj rôznym formám prenasledovania. Veľmi
často o nich hovorí Sv. Otec František, ktorý sa začiatkom marca chystá svojou osobnou návštevou
povzbudiť kresťanov v Iraku, aj na miestach, kde sa realizovala pomoc zo Slovenska.


Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska si Vás dovoľujem poprosiť
o umiestnenie plagátov o zbierke na nástenku alebo iné vhodné miesto, kde si ho budú môcť
návštevníci chrámu prečítať a v slobode sa rozhodnúť, či im ich situácia dovoľuje pomôcť našim
bratom a sestrám v Iraku, Sýrii, Libanone a Jordánsku.


Viac informácii o doteraz realizovaných projektoch z predchádzajúcich zbierok je k dispozícii
na utecenci.kbs.sk

Vopred Vám ďakujem za Vašu spoluprácu.


V Kristovi,


Erich Hulman
generálny sekretár
Slovenská katolícka charita

9 dní so sv. Jozefom – deviatnik pre rodiny s deťmi

9 dní so sv. Jozefom – deviatnik pre rodiny s deťmi

Ponúkame Vám aj Deviatnik k sv. Jozefovi pre rodiny s deťmi v rámci Mimoriadneho roka sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Deviatnik obsahuje na každý deň krátke zamyslenie, modlitbu a úlohu pre celú rodinu. Prostredníctvom zamyslení a úloh môžeme deti viesť od mala k úcte k tomuto vzácnemu svätcovi.
Materiál si môžete stiahnuť tu.

Pobožnosti k svätému Jozefovi

Pobožnosti k svätému Jozefovi

Pri príležitosti mimoriadneho roku sv. Jozefa Vám dávame do pozornosti brožúru s Deviatnikom, marcovou pobožnosťou a inými modlitbami k sv. Jozefovi, ktorú pripravil kežmarský farár a dekan František Trstenský. S blížiacim sa sviatkom sv. Jozefa Vás povzbudzujeme k modlitbám k tomuto vzácnemu svätcovi, ktoré sú do 8. decembra 2021 spojené aj s odpustkami.

Brožúru si môžete stiahnuť (PDF) tu.

Obraz sv. Jozefa (PDF) tu.