Za víťazstvo pravdy a objektivity – biskup Ján Vojtaššák

Za víťazstvo pravdy a objektivity – biskup Ján Vojtaššák

V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka.V prílohe prinášame list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia – „Za víťazstvo pravdy a objektivity“ -, ktorý je reakciou na spomínané články.

stiahni

jan-vojtassak

Veľké veci – biblický a liturgický obsah udalostí Trojdnia

Veľké veci – biblický a liturgický obsah udalostí Trojdnia

Oravské centrum mládeže pripravilo na tohtoročné Trojdnie online reláciu, v ktorej chceme ponúknuť ľuďom hlbší pohľad na teológiu týchto dní.
S hosťami Františkom Trstenským a Lukášom Fejerčákom budeme rozprávať o biblickom a liturgickom obsahu udalostí Trojdnia, o biblickom posolstve a liturgických obradoch, ktoré sprevádzajú naše duchovné prežívanie týchto dní. Sledovať nás môžete štvrtok, piatok a sobotu vždy od 13.00 h. do 14.10 h. na tv.ozviac.sk