Duchovné cvičenia pre zranených potratom

Duchovné cvičenia pre zranených potratom

V pastoračnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas tohto roku uskutočnia duchovné cvičenia pre zranených potratom. Dva termíny sa budú týkať tých, ktorí úmyselne podstúpili alebo zavinili potrat. Ďalšie dva termíny pre tých, ktorí si prešli nechceným spontánnym potratom. Duchovné cvičenia vedie p. Artur Cierlicky, SAC s tímom

27. nedeľa v Cezročnom období 4. 10. 2020

27. nedeľa v Cezročnom období 4. 10. 2020

Liturgický prehľad:

Pondelok

17.30

S

+ Emanuel Lupták (Ch)

Za Z a BP pre Margitu (H)

18.15

V

+ Jolanka Ondrejková (Č)

Utorok

6.45

S

+ Helena a Bernard Ondrejka (Ch)

+ rodičia Jacko a Benčo (H)

Streda

Ružencovej Panny Márie, spomienka

17.30

S

+ František a Františka Šeban a Ľudka (Ch)

Za DDS pre deti a vnúčatá z rod. Ondrejka (H)

18.15

V

+ Jozef a Anna Lupták (Č)

Štvrtok

6.45

S

+ Michal Ševčík (Ch)

17.30

S

Za BP pri operácii Sebastiána (Č)

+ manžel a za BP manželky (H)

Piatok

17.30

S

+ Anton Frič, Ervín a Jolana Sliacky a rodičia (Č)

+ Milan a rodičia (H)

18.15

V

+ rodičia a syn Milan (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z vnuka Juraja (Č)

+ rodičia a bratia (H)

17.30

S

+ Emília, Milan, Ondrej, Alžbeta, Cyprián (Ch)

Nedeľa

28. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Č)

8.30

S

Za Z a BP pre Dušana (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za veriacich (Ch)

COVID-19: v súvislosti so zavedením núdzového stavu je počet ľudí na sv. omši obmedzený na 50 osôb. Biskupi vydali nariadenie o zrušení povinnej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. Preto odporúčame všetkým starším a hoci aj trochu chorým mladším neísť do kostola.

Pobožnosť: dnes bude vyložená Sviatosť Oltárna do 18.00 hod.

Birmovka: v piatky okrem prvého budú sv. omše pre birmovancov. Tento piatok prídu skupiny 1 – 4, budúci 5 – 8. Skupiny budú vyvesené na nástenke a na webe. Účasť je povinná.

Milodar: na kostol venovali mladomanželia Meškovci 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: podielové knihy zo SSV si môžete vyzdvihnúť za 8 € u svojich vedúcich.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Rudolf Brečka, syn Rudolfa a Márie r. Sliackej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Barbora Okšová, dcéra Rastislava a Ivany r. Kačníkovej, nar. i býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 2. raz.

25. nedeľa v Cezročnom období 20. 9. 2020

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

17.30

S

+ Daniela, Vladimír a rodičia (Ch) + Štefan a Margita Jacko (H)

18.15

V

+ Ladislav Lupták a rodičia (Č)

Utorok

6.45

S

Za uzdravenie vzťahov v rodine (Ch) + rodičia Ján a Emília Kelčík (H)

Streda

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

17.30

S

Za BP pre Lenku, Sebastiána a Tomáša (Ch) + Adela Filipčíková r. Fričová (H)

18.15

V

Za Z a BP pre Zuzanu a Dominika (Č)

Štvrtok

6.45

S

+ rodičia Ján a Emília (Ch)

17.30

S

+ Mária, Ladislav a Dušan Mrva (Č) + Vladimír Cevár (H)

Piatok

17.30

S

+ Marcel a Jozef Hlavatý (Ch) + Anton Mojš (15. výr.) (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž. Pavla a Anny (Č)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ján Hanula a rodičia Ján a Margita (Č) + manžel Daniel Frič (H)

15.30

V

Meško – Jacková (Ch)

Nedeľa

26. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Č)

8.30

S

Za Z a BP (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za veriacich (Ch)

Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.

Birmovka: stretnutie birmovancov bude v piatok pri sv. omši vo farskom kostole. Prihlášky potom už nebudú akceptované.

Adorácia: bude v piatok po sv. omši, od 20.00 do 21.00 hod. moderovaná.

Ohlášky: sviatosť manželstva mienie prijať Marek Danko, syn Ivana a Kataríny r. Bartíkovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Eva Glembová, dcéra Miroslava a Mariety r. Veselovskej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Lúžnej. Ohlasujú sa po 2. raz.

Miroslav Meško, syn Miroslava a Aleny r. Chnúrikovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Štiavnici, a Magdaléna Jacková, dcéra + Štefana a Magdalény r. Humennej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.