27. nedeľa v Cezročnom období 4. 10. 2020

Liturgický prehľad:

Pondelok

17.30

S

+ Emanuel Lupták (Ch)

Za Z a BP pre Margitu (H)

18.15

V

+ Jolanka Ondrejková (Č)

Utorok

6.45

S

+ Helena a Bernard Ondrejka (Ch)

+ rodičia Jacko a Benčo (H)

Streda

Ružencovej Panny Márie, spomienka

17.30

S

+ František a Františka Šeban a Ľudka (Ch)

Za DDS pre deti a vnúčatá z rod. Ondrejka (H)

18.15

V

+ Jozef a Anna Lupták (Č)

Štvrtok

6.45

S

+ Michal Ševčík (Ch)

17.30

S

Za BP pri operácii Sebastiána (Č)

+ manžel a za BP manželky (H)

Piatok

17.30

S

+ Anton Frič, Ervín a Jolana Sliacky a rodičia (Č)

+ Milan a rodičia (H)

18.15

V

+ rodičia a syn Milan (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z vnuka Juraja (Č)

+ rodičia a bratia (H)

17.30

S

+ Emília, Milan, Ondrej, Alžbeta, Cyprián (Ch)

Nedeľa

28. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Č)

8.30

S

Za Z a BP pre Dušana (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za veriacich (Ch)

COVID-19: v súvislosti so zavedením núdzového stavu je počet ľudí na sv. omši obmedzený na 50 osôb. Biskupi vydali nariadenie o zrušení povinnej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. Preto odporúčame všetkým starším a hoci aj trochu chorým mladším neísť do kostola.

Pobožnosť: dnes bude vyložená Sviatosť Oltárna do 18.00 hod.

Birmovka: v piatky okrem prvého budú sv. omše pre birmovancov. Tento piatok prídu skupiny 1 – 4, budúci 5 – 8. Skupiny budú vyvesené na nástenke a na webe. Účasť je povinná.

Milodar: na kostol venovali mladomanželia Meškovci 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: podielové knihy zo SSV si môžete vyzdvihnúť za 8 € u svojich vedúcich.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Rudolf Brečka, syn Rudolfa a Márie r. Sliackej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Barbora Okšová, dcéra Rastislava a Ivany r. Kačníkovej, nar. i býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 2. raz.