Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

17.30

S

+ Daniela, Vladimír a rodičia (Ch) + Štefan a Margita Jacko (H)

18.15

V

+ Ladislav Lupták a rodičia (Č)

Utorok

6.45

S

Za uzdravenie vzťahov v rodine (Ch) + rodičia Ján a Emília Kelčík (H)

Streda

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

17.30

S

Za BP pre Lenku, Sebastiána a Tomáša (Ch) + Adela Filipčíková r. Fričová (H)

18.15

V

Za Z a BP pre Zuzanu a Dominika (Č)

Štvrtok

6.45

S

+ rodičia Ján a Emília (Ch)

17.30

S

+ Mária, Ladislav a Dušan Mrva (Č) + Vladimír Cevár (H)

Piatok

17.30

S

+ Marcel a Jozef Hlavatý (Ch) + Anton Mojš (15. výr.) (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž. Pavla a Anny (Č)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ján Hanula a rodičia Ján a Margita (Č) + manžel Daniel Frič (H)

15.30

V

Meško – Jacková (Ch)

Nedeľa

26. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Č)

8.30

S

Za Z a BP (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za veriacich (Ch)

Pobožnosť: dnes o 14.00 hod.

Birmovka: stretnutie birmovancov bude v piatok pri sv. omši vo farskom kostole. Prihlášky potom už nebudú akceptované.

Adorácia: bude v piatok po sv. omši, od 20.00 do 21.00 hod. moderovaná.

Ohlášky: sviatosť manželstva mienie prijať Marek Danko, syn Ivana a Kataríny r. Bartíkovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch, a Eva Glembová, dcéra Miroslava a Mariety r. Veselovskej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Lúžnej. Ohlasujú sa po 2. raz.

Miroslav Meško, syn Miroslava a Aleny r. Chnúrikovej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Štiavnici, a Magdaléna Jacková, dcéra + Štefana a Magdalény r. Humennej, nar. v Ružomberku a býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.