Za víťazstvo pravdy a objektivity – biskup Ján Vojtaššák

Za víťazstvo pravdy a objektivity – biskup Ján Vojtaššák

V ostatných týždňoch niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sklamaní zo spôsobu, ako sa jeho osoba prezentuje. Autori týchto článkov sa snažia presvedčiť čitateľov o „svojej“ pravde a o bezdôvodnosti pokračovať v procese blahorečenia BS biskupa Jána Vojtaššáka.V prílohe prinášame list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy blahorečenia – “Za víťazstvo pravdy a objektivity” -, ktorý je reakciou na spomínané články.

stiahni

jan-vojtassak

Veľké veci – biblický a liturgický obsah udalostí Trojdnia

Veľké veci – biblický a liturgický obsah udalostí Trojdnia

Oravské centrum mládeže pripravilo na tohtoročné Trojdnie online reláciu, v ktorej chceme ponúknuť ľuďom hlbší pohľad na teológiu týchto dní.
S hosťami Františkom Trstenským a Lukášom Fejerčákom budeme rozprávať o biblickom a liturgickom obsahu udalostí Trojdnia, o biblickom posolstve a liturgických obradoch, ktoré sprevádzajú naše duchovné prežívanie týchto dní. Sledovať nás môžete štvrtok, piatok a sobotu vždy od 13.00 h. do 14.10 h. na tv.ozviac.sk

Slovensko na kolenách

Slovensko na kolenách

Ponúkame vám duchovnú aktivitu Slovensko na kolenách, ktorej iniciátorom je náš rodák – Mário Brezňan, kaplán v Poprade-meste.
Podľa jeho slov: “Ide o aktivitu, ktorá nás má všetkých spoločne priviesť pred Pána. Cieľom tejto myšlienky je spojiť ochotné srdcia a vstúpiť na pole pokánia, ktorého sila je v dnešnom svete málo propagovaná. Chceme Pána odprosovať za hriechy a zvolávať milosrdenstvo na našu krajinu. Stojac na Božom prisľúbení v duchu slov: “A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja ich vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2 Krn 7,14 )

Ide o modlitbu, ktorá začne na Zelený štvrtok o 20.00 hod.” Zapojiť do modlitby sa môžete online vo štvrtok večer o 20.00 na webe: www.slovenskonakolenach.sk

Viac informácii nájdete na stránke farnosti Poprade-mesto. Tu je link na promo video (https://www.youtube.com/watch?v=Ui079K1wHPM).
V modlitbách by sme neskôr chceli pokračovať 1x do mesiaca.