List rektora KU

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 28. januára 2024

„Vážte si život. Je to veľký dar, a nie je samozrejmosťou. „Neviete dňa ani hodiny,“
hovorí sa a platí to pre všetkých, bez ohľadu na vek. Ďakujem, že som.“

Túto myšlienku vyslovila v novinovom rozhovore naša študentka, ktorá sa
v závere minulého roka stala obeťou násilného útoku vo vlaku práve cestou na
internát.

Samozrejmé veci ako zdravie, bezpečie, domov vôbec nie sú samozrejmé. Stačí
sa pozrieť okolo seba a uvidíme chudobu, bolesť, vojnu a príliš veľa ďalších podôb
utrpenia.

Samozrejmosťou nie je ani Katolícka univerzita v Ružomberku. Práve naopak,
je to veľké a nesamozrejmé privilégium môcť sa vzdelávať, vytvárať inšpiratívne
spoločenstvo mladých a nechať formovať svoje mysle i srdcia.

Využívam tento list na verejné vyzdvihnutie našej študentky Ľudmily, ktorú
spomínam v úvode. To, ako s pomocou viery znáša následky hrozivého trestného činu
a nezúfa si, je skutočne obdivuhodné. Novinám povedala: „Som rada, že nádej mi dáva
práve viera a Boh. Vidieť zmysel v utrpení mi pomáhal vytrvať a prekonať aj veľké bolesti.“

Preto dnes neprosím „za seba“, ale za všetkých našich študentov – osobitne za
Ľudmilu. Nech ich na životných cestách sprevádza vaša modlitba a pomoc – a už
vopred ďakujem za vašu blízkosť a podporu.

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Seniori

Modlitba
na 2. svetový deň starých rodičov a seniorov

 

Ďakujem ti, Pane, 
za požehnanie dlhého života
pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,
vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.
Odpusť, mi Pane, 
že sa často vzdávam a bývam sklamaný;
Neopúšťaj ma, 
keď mi ubúdajú sily.
Nauč ma, aby som s nádejou pozeral
na budúcnosť, ktorú mi uštedríš,
na poslanie, ktoré mi zveruješ,
a neprestajne ospevoval tvoju chválu.
Urob ma nežným majstrom
tvojej revolúcie,
aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá
a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko.
Ochraňuj, Pane, pápeža Františka 
a daj, aby tvoja Cirkev, 
zbavila svet osamelosti
a naše kroky upriam na cestu pokoja. 
Amen.

 

Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,
bratislavský arcibiskup metropolita, 9. júna 2022, Prot. č. 213/2022.