12. nedeľa v Cezročnom období 23. 6. 2024

12. nedeľa v Cezročnom období 23. 6. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

17.30

S

+ Augustín a Mária Mrva (H)

18.15

V

Za BP pri operácii (K)

Utorok

 

6.45

S

Za BP pri operácii (K)

Za BP, uzdravenie a ochranu pre manželku (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Gejdoš, deti a vnúčatá (H)

18.15

V

+ Eduard, Mária a Peter Vician (40. výr.) (K)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ján Hadač (F)

17.30

S

+ st. rodičia Urban a Margita Jarotta (K)

+ Albín, Michaela a Mária (H)

Piatok

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

8.00

S

Te Deum – Za deviatnik Kto dá prístrešie (K)

Poďak. za 84 r., za Z, BP pre manžela (H)

18.15

V

+ manžel Vladimír (F)

Sobota

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

+ manžel Milan, kmotor Milan Frič, Krčmár (2. výr.) (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Nedeľa

13. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a DDS pre súrodencov s rod. (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Výročie: v pondelok je výročný deň vysviacky Mons. Jána Kuboša, pomocného biskupa (2020).

Úplné odpustky: veriaci, ktorý v sobotu bude zbožne používať nábožný predmet požehnaný pápežom alebo biskupom alebo navštívi katedrálu alebo baziliku, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. K tomu sa treba pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Adam Dvorský, syn Erika a Evy r. Littvovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Magušinová, dcéra Stanislava a Júlie r. Podmaníkovej, býv. v Lipt. Osade. Ohlasujú sa po 3. raz.

Oliver Ondrejka, syn Juraja a Viery r. Kelčíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Vajdová, dcéra Romana a Gabriely r. Vierikovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Adam Ševčík, syn Ľubomíra a Bernadety r. Kelčíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Adela Gallóová, dcéra Štefana a Eriky r. Jančovej, býv. v Leviciach. Ohlasujú sa po 1. raz.

11. nedeľa v Cezročnom období 16. 6. 2024

11. nedeľa v Cezročnom období 16. 6. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí liečia naše telá (H)

18.15

V

BP za 46 r. pre Zuzanu a BP pre celú rod. (K)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 80 r. a BP pre rod. (K)

Za obrátenie vnuka (H)

Streda

 

17.30

S

Poďak. za 40 r. manž. Miroslava a Anny (K)

Za 8 vnúčat, dar živej viery a potrebné milosti v živote pre nich (H)

18.15

V

+ Jozef (50. výr.) (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ladislav Benčo (80 r.) (K)

17.30

S

Za Z a BP pre manžela (H)

Piatok

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

17.30

S

+ rodičia Gejdoš a Hanula (H)

18.15

V

+ Emília Šimčeková (15. výr.) (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodičia a st. rodičia Mrva (H)

16.00

S

Ház – Iváková (obrad) (K)

17.30

S

+ mama Libuša (11. výr.) (K)

Nedeľa

12. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Albín a Emília Gejdoš (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Pohreb: Libora Jacka bude v pondelok o 15.00 hod.

Milodar: na kostol venovali z krstu 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú René Ház, syn Reného a Evy r. Lovichovej, býv. v Lipt. Sielnici, a Mária Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Adam Dvorský, syn Erika a Evy r. Littvovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Magušinová, dcéra Stanislava a Júlie r. Podmaníkovej, býv. v Lipt. Osade. Ohlasujú sa po 2. raz.

Oliver Ondrejka, syn Juraja a Viery r. Kelčíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Vajdová, dcéra Romana a Gabriely r. Vierikovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

10. nedeľa v Cezročnom období 9. 6. 2024

10. nedeľa v Cezročnom období 9. 6. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

+ Judita Kajúchová (92 r.), Ján a dcéra Oľga (F)

18.15

V

Za BP pri hľadaní práce pre syna (H)

Utorok

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

6.45

S

Poďak. za 50 r. Márie a BP (H)

Streda

 

17.30

S

+ Ľudmila Benčová a rodičia (H)

 

Štvrtok

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Vladimír a Jolana Junka (F)

17.30

S

+ Šimon, Anna, Zdeno, Janka Dvorská (K)

Za všetky duše v očistci (H)

Piatok

 

17.30

S

+ st. mama Margita Jarottová (F)

+ Edo a Betka Mrva a rodičia (H)

18.15

V

Poďak. za 46 r. pre Zuzanu a Z a BP rod. (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Cyprián Frič a rodičia (H)

17.30

S

+ Bohuš Vician (K)

Nedeľa

11. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Helena Iváková (8. výr.) (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Pohreb: Márie Ivákovej bude v pondelok o 14.00 hod.

Milodar: na kostol venovali z 1. dôchodku 100 €, z krstu 100 a 50 €, bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kútnik, syn Františka a Aleny r. Vaňochovej, býv. v Hubovej, a Michaela Ondrejková, dcéra Stanislava a Soni r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

René Ház, syn Reného a Evy r. Lovichovej, býv. v Lipt. Sielnici, a Mária Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Adam Dvorský, syn Erika a Evy r. Littvovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Magušinová, dcéra Stanislava a Júlie r. Podmaníkovej, býv. v Lipt. Osade. Ohlasujú sa po 1. raz.

9. nedeľa v Cezročnom období 2. 6. 2024

9. nedeľa v Cezročnom období 2. 6. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ manžel Ján Gejdoš (H)

18.15

V

+ st. rodičia Kelčík a Berta (K)

Utorok

6.45

S

+ Lambert Ševčík a BP manželky (F)

+ Marcel a Emília (H)

Streda

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

S

+ Ján, Mária a Ladislav Kelčík (K)

+ rodičia Hanula a Pochyba (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod a BP pre celú rod. (F)

Štvrtok

6.45

S

+ rodičia Gejdoš a Maďar (F)

17.30

S

Za Z a DDS pre deti a vnúčatá (K)

+ Jaroslav a Margita (100 r.) (H)

Piatok

Najsv. Srdca Ježišovho, slávnosť

6.45

S

+ Jozef, Sabína, Vladimír, Anna Sleziak (K)

17.30

S

Za BP pre Jakuba (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod Márie a BP rod. Lako a Štrbák (F)

Sobota

Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ st. rodičia Štefan a Mária Caban (35. výr.) (H)

9.15

V

Za Z a DDS pre celú rod. (K)

17.30

S

Za BP manželov Jozef a Anna Adamus (60 výr.) (F)

Nedeľa

10. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a pomoc v starobe a chorobe pre manželov Lttva (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Rádio Mária: Sväté omše z našej farnosti budete mať možnosť počúvať aj prostredníctvom vysielania katolíckeho Rádia Mária v dňoch  od 5.6. do 7.6. a 9.6. Pozývame tých, ktorí nemôžu mať osobne účasť na svätých omšiach, spojte sa s nami duchovne prostredníctvom vysielania Rádia Mária.Pro stredníctvom rádia sa môžete spájať s tisíckami poslucháčov pri modlitbe posvätného ruženca každý deň naživo z vášho domova. Projekt Rádia Mária je založený na nenahraditeľnej úlohe dobrovoľníkov, podieľajú sa na vysielaní a iných činnostiach potrebných pre chod rádia. Prijmite pozvanie a  príďte osobne do štúdia Rádia Mária na Mlynské nivy 73 v Bratislave kde sa dozviete viac informácií.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Odpustky: veriacemu, ktorý sa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho verejne pomodlí text úkonu zadosťučinenia (Najmilší Ježišu), sa udeľujú úplné odpustky.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna vo Vyšnom Sliači po večernej sv. omši až do soboty rána.


Milodar:
na kostol venovali mladomanželia Kmeťovci 100 €, z krstu 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kútnik, syn Františka a Aleny r. Vaňochovej, býv. v Hubovej, a Michaela Ondrejková, dcéra Stanislava a Soni r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

René Ház, syn Reného a Evy r. Lovichovej, býv. v Lipt. Sielnici, a Mária Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

8. nedeľa v Cezročnom období 26. 5. 2024

8. nedeľa v Cezročnom období 26. 5. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za dar viery, BP a DDS pre rod. Gejdoš (H)

18.15

V

Za BP pre rod. Likavčan, mamu, syna a vnučku (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z pre Milana a + Annu (F)

Za duše v očistci (H)

Streda

 

6.45

S

+ manžel a za Z a BP dcér a celej rod. (K)

17.30

S

+ rodičia Hanula a Pochyba (H)

18.15

V

+ Milan Čieška (F)

Štvrtok

Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

Za farníkov (F)

17.30

S

+ Ján, Eduard, Štefan a Ján (H)

18.15

V

(K)

Piatok

 

17.30

S

Za pokoj v rod. a obrátenie vnuka (H)

18.15

V

+ František Sliacky a rodičia Hlavatý a Siacky (K)

Sobota

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre Jozefa a Magdalénu (K)

+ Slavomír Junka a rodičia (H)

15.00

S

Pepucha – Gerbová (L)

Nedeľa

9. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre Františka (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Pohreb: Marty Cevárovej bude v pondelok o 15.00 hod.

Odpustky: na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii pri večerných sv. omšiach.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Vyhlásenie KBS k európskym voľbám: My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého  z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.


Milodar:
na kostol venovali mladomanželia Tulinskí 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kútnik, syn Františka a Aleny r. Vaňochovej, býv. v Hubovej, a Michaela Ondrejková, dcéra Stanislava a Soni r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Zoslanie Ducha Svätého 19. 5. 2024

Zoslanie Ducha Svätého 19. 5. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

17.30

S

Poďak. za 80 r. manžela a Z pre neho (K)

+ Ján a Mária Lupták (H)

18.15

V

+ Ľubomíra (10. výr.) a Ľubomír a Henrieta (F)

Utorok

 

6.45

S

Za šťastlivý pôrod a poďak. za 5 r. manž. (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ rodičia Eduard a Školastika (K)

+ rodičia Hanula a Pochyba (H)

18.15

V

+ manžel Štefan a rodičia Cyprián a Anna (F)

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

6.45

S

+ manžel (15. výr.) a za Z a BP pre manželku (F)

17.30

S

+ Anna Fullová (1. výr.) (K)

+ Anna Frič a rodičia (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Jozef a Agnesa, brat Vladimír Záhorec (K)

Za Z a BP pre rodičov Gejdoš (H)

16.00

V

Kmeť – Ondrejková (Hámor)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za trpezlivosť, BP a DDS pre Blaženku (F)

+ rodičia

15.30

S

Valko – Žgravčáková (obrad) (F)

17.30

S

+ Vladimír Cevár (5. výr.) (K)

Nedeľa

8. nedeľa v Cezročnom období

Najsvätejšej Trojice, slávnosť

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP rod. Eleny a manžela (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Končí sa Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Detská sv. omša: bude v stredu vo Vyšnom a po nej bude nácvik na 1. sv. prijímanie.

EKC: Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty na Slovensku pozýva všetkých veriacich dňa 31.5.2024 na nočnú púť na horu Butkov spojenú s duchovným programom – Podrobný program nájdete na plagáte. Začiatok programu je o 23:00 pri bráne rodiny, kde začneme spoločnou moderovanou krížovou cestou svetla. Pre tých čo by chceli využiť spoločnú autobusovú dopravu je potrebná registrácia u oblastného lídra. Pre Ružomberský a Liptovskomikulášsky dekanát – telefonicky alebo SMS na číslo 0911134264 (do SMS prosím uviesť Meno, priezvisko, lokalitu na nástup do autobusu RK / LM a email). Registračný formulár nájdete na Facebook stránke Extrémnej Krížovej Cesty – Ružomberok. Cena za autobus je 13€. Registrácia na autobus je možná do 27.5. Odchod autobusu bude v piatok 31.5.2024 o 20:00 zo železničnej stanice v Ružomberku.

NPŽ: drahí veriaci, organizátori Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, vás srdečne pozývajú na toto dôležité podujatie. Bude sa konať 22. septembra 2024 v Košiciach. Všetkých vás prosíme o účasť na príprave aj na samotnom podujatí. Vopred ďakujeme za duchovnú a finančnú podporu aj za dobrovoľnícku pomoc. Informácie nájdete na plagáte ako aj na webovej stránke www.pochodzazivot.sk. Pán Boh odplať každú vašu obetu za ochranu ľudského života!

Zbierka: na katolícke masmédiá činila 2209,60 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venovali z 1. dôchodku 100 €, z krstu 50 € a zo 70. 200 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jaroslav Kmeť, syn Jaroslava a Lýdie r. Kondrovej, býv. v Ružomberku, a Simona Ondrejková, dcéra Reného a Martiny r. Omastovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.