4. nedeľa v Cezročnom období 29. 1. 2023

4. nedeľa v Cezročnom období 29. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Romaňák (K)

Za BP pre spolužiakov ročníka 1970/1971 (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. manželky a BP celej rod. (F)

Utorok

Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

6.45

S

+ Mária Gejdošová (F)

Za obrátenie a dar viery (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Štefana (K)

Poďak. za 45 r. manž. Libora a Anny a BP pre rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. dcéry a DDS pre celú rod. (F)

Štvrtok

Obetovanie Pána, sviatok

6.45

S

+ Milan a duše v očistci (F)

17.30

S

+ Etela Bartánusová (K)

Za Z, BP a DDS pre Pavla a Kláru (H)

Piatok

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Potkan (K)

17.30

S

+ Blažej Likavčan a rodičia (H)

18.15

V

+ Blažej Jacko (1. výr.) (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Anna Frič (F)

Poďak. za 13 r. a DDS miništrantom Matejovi a Michalovi (H)

17.30

S

Za Z, BP a trpezlivosť v chorobe pre Alexandra (K)

Nedeľa

5. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP pre manžela Petra (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Požehnanie sviec: bude na Hromnice pri oboch omšiach.

Požehnanie hrdiel: bude na sv. Blažeja pri všetkých omšiach.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod., vo Vyšnom vo štvrtok.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Sviatosti: birmovka bude 3. 6. a 1. sv. prijímanie 4. 6. 2023.

GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl, že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2023 na svojej základnej škole. Pre tých, čo nie sú rozhodnutí, stále ponúkame individuálnu alebo skupinovú prehliadku priestorov školy. V budúcom školskom roku otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 24 a dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 48. Podrobné informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja:
https://gsa.edupage.org/a/prijimacie-skusky.

List rektora: na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

Štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto

nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky

manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a

spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca.

Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to pre svet, čo ma

čakal tam „vonku“. Až teraz spätne si uvedomujem, čo všetko som sa naučila. V prvom rade

mi to dalo veľmi veľa vedomostí a teoretických poznatkov, ktoré sa snažím každodenne

prepájať s mojou prácou. No podstatné je, že som sa naučila byť trpezlivá, odvážna,

pokorná, empatická a dobrosrdečná. Naučila som sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny,

neustále hľadať zmeny, a tak sa malými krokmi posúvať vpred. Pamätám sa, ako

pedagógovia neustále kládli dôraz na úctu, pokoru, rešpekt a rodinnú atmosféru. Myslím si,

že práve toto sú prednosti alma mater, ktorými sa Katolícka univerzita líši od ostatných.“

Počuť takéto slová od našej absolventky je našou najlepšou vizitkou. Katolícka univerzita v

Ružomberku ponúka kvalitné vzdelanie a pestrý študentský život v srdci Slovenska. Svojím

poslaním formovať nielen mysle, ale aj srdcia mladých, je unikátna. Prijmite naše pozvanie

pridať sa k nám a vykročiť na cestu ľudského a odborného dozrievania.

Jaroslav Demko

rektor KU v Ružomberku

3. nedeľa v Cezročnom období 22. 1. 2023

3. nedeľa v Cezročnom období 22. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Albín a Emília Gejdoš (H)

18.15

V

Za Z a BP rod. Jozefa Rybáka (K)

Utorok

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Štefan Ivák a rod. (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

17.30

S

Za Z, BP a DDS rod. Romaňák (K)

+ Jozef Frič, Ruman (H)

18.15

V

+ rodičia, syn Milan a st. rodičia (F)

Štvrtok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

6.45

S

Za pokoj v rodine (F)

17.30

S

Poďak. za 60 r. manž. a BP rod. (K)

+ Vladimír Junka a BP manželky Jolany (H)

Piatok

 

17.30

S

+ manželka Anna a BP v starobe Albína (F)

+ Štefan a Anna Gejdoš (H)

18.15

V

Za uzdravenie Matúša (K)

Sobota

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Jozef, Eva, syn Jozef Vierik (K)

+ rodičia Dvorský a Šida, brat Alexander (H)

17.30

S

Poďak. za 80 r. (F)

Nedeľa

4. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za obrátenie syna a poďak. za 50 r. (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pohreb: Márie Jackovej je v pondelok o 14.00 hod.

Milodar: na kostol venovali z krstu Matea Ondrejku 100,- €. Pán Boh zaplať.

2. nedeľa v Cezročnom období 15. 1. 2023

2. nedeľa v Cezročnom období 15. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján Caban (20. výr.) a Z a BP rod. Stránsky (K)

+ z rod. Emila a Márie Ondrejka (H)

18.15

V

+ kňazi a duše v očistci (F)

Utorok

Sv. Antona, opáta, spomienka

6.45

S

Za DDS pre rod. Gejdoš a Prokop (K)

+ manžel Ján Gejdoš (H)

Streda

 

17.30

S

+ Jozef (K)

+ Albín a Emília Gejdoš (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre deti, vnúčatá a rod. Jacko (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP rod. Gejdoš a Leštinský (F)

17.30

S

+ Helena a Albín Antol, Anna a Silvester Hruboš (K)

+ Jozef a Božena Blaško (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Jozef a Alžbeta Kelčík (K)

Za Z a DDS pre vnúčatá a celú rod. (H)

18.15

V

Za Z, BP a pokoj pre rod. Moulis a Kern (F)

Sobota

Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

6.45

S

rodičia Ján a Emília Jacko (F)

+ rodičia a st. rodičia Mrva (H)

17.30

S

Za BP v starobe (K)

Nedeľa

3. nedeľa v Cezročnom období

Nedeľa Božieho slova

6.45

S

(F)

8.30

S

Za DDS pre rod. Šida (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: je od 18. do 25. januára.

Odpustky: úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

KCHO: Spoločenstvá Katolíckej charizmatickej obnovy Charis Spišskej diecézy vás pozývajú na stretnutie spoločenstiev a všetkých, ktorí túžia po bližšom vzťahu s Bohom. Stretnutie bude na budúcu sobotu 21. 1. 2023 v Kostole Povýšenia svätého kríža (u Jezuitov) v Ružomberku. Duchovný program začína o 10:00 modlitbou chvál. Bližšie informácie o programe nájdete na plagáte.

Dobrá novina: celková vykoledovaná suma pre Dobrú novinu je 5130 €. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom!

2. nedeľa po Narodení Pána 8. 1. 2023

2. nedeľa po Narodení Pána 8. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Jozef Ovad (5. výr.) (F)

+ Ján Jacko a sestra Lýdia (H)

18.15

V

+ rodičia Štefan, Mária a st. rodičia Sliacky (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Hanula, Frič a Sekovič (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ Alžbeta Gejdošová (K)

Za BP a DDS pre Andreja a Dávidka (H)

18.15

V

Poďak. za 80 r. Márie (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Cyril Gejdoš (F)

17.30

S

+ Jozef Ovad, rodičia Ondrej a Margita (K)

Za živú vieru a DDS pre Jolanu (H)

Piatok

 

17.30

S

Za susedov (K)

Za Z, BP a DDS pre Jána a Samuela (H)

18.15

V

Anna, Anton, Karol a Štefánia Zurvalec (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodiičia Gejdoš a Sliacky (K)

+ Albín a Emília Gejdoš (H)

17.30

S

+ rodičia Štefan a Mária Littva (F)

Nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP pri operácii dcéry (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

Adorácia: bude v piatok po sv. omši do soboty rána.

Milodar: na kostol venovali z deviatnika Nižný Sliač 100 €, z deviatnika Nižný koniec VS 100 €. Pán Boh zaplať.

Panny Márie Bohorodičky 1. 1. 2023

Panny Márie Bohorodičky 1. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Jolana Hanulová (1. výr.) (K)

+ Vendelín a Anna Priesol, deti Marek, Martin a Monika (H)

18.15

V

Za Z mamy a BP pri operácii (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Peter Benčo (F)

+ manžel Alexander (10. výr.) (H)

Streda

 

17.30

S

+ František Jarotta a za Z a BP pre manželku (K)

Za Z a BP pre Štefana (H)

18.15

V

Poďak. za 10 r. Alice a BP vnúčat a pravnúčat (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Leopold a rodičia (F)

17.30

S

Za pokoj a BP pre celú rodinu (K)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Piatok

Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(K)

8.30

S

Za DDS pre rod. Mojš a Šimček (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Sobota

 

6.45

S

+ František, Ondrej a Irena (F)

+ Sabína Sliacka (H)

17.30

S

+ rodina Mrva – rodičia, synovia a nevesty (K)

Nedeľa

2. nedeľa po Narodení Pána

Krst Pána, sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

Za obrátenie zaťa (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Punč: hasiči z Vyšného pozývajú na novoročný punč po sv. omši pred kostolom.

Dobrá novina: koledníci Dobrej noviny vyzbierali 4560 €. Prispieť môžete ešte do pokladničky.

Milodar: na kostol venovali z deviatnika Kto dá prístrešie 120 €, z deviatnika Dolná Roveň 90 €. Pán Boh zaplať.

Seminár: Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023. Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023. Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí: https://ks.kapitula.sk/sk/uvod. Okrem povinných príloh, ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť na internetovej stránke Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/pracoviska-fakulty/teologicky-institut-v-spisskom-podhradi/.

Narodenie Pána 25. 12. 2022

Narodenie Pána 25. 12. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

+ spolužiaci ročníka 1958/1959 (H)

9.15

V

Za BP a DDS pre rod. Sliacky (K)

10.30

S

+ Alojz Antol (1. výr.) (F)

Utorok

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ Štefan a Margita Jacková (F)

Za BP Jána a Anny Littva z Dielnic (H)

Streda

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok

6.45

S

+ Florián Matuška (3. výr.) (F)

+ Damián Frič a BP manželky (H)

V

 

Štvrtok

 

6.45

S

+ Peter Benčo (1. výr.) (F)

+ Štefan a Magdaléna Kubačka (H)

S

 

Piatok

Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

17.30

S

+ Brigita, Albín a Slavomír Kelčík (F)

+ Mária Blašková (H)

18.15

V

Poďak. rod. Ovad a Šnelcer za pomoc po operácii (K)

Sobota

 

16.00

S

+ Jozef a Marta Ivák (1. výr.) (F)

+ Jožko Gejdoš zo Stredného (H)

16.00

V

Za BP Anny, Juraja a Jaroslava Jacka (K)

Nedeľa

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 60 r. a BP pre mamu (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Dobrá novina: Na sviatok sv. Štefana 26. decembra budú v našej farnosti koledovať koledníci Dobrej noviny. Koledovanie začne pobožnosťou o 14.00 hod. Ak chcete prijať koledníkov, stačí sa zapísať na zoznam v sakristii.

Požehnanie domov: bude vždy od 8.00 hod., v utorok jedna skupina začne ul. Seč, Záhrady, Hlavná, Nižnianska, druhá skupina ul. Školská, Pražská, Záhumnie, Hlavná od Raka, tretia skupina Dielnice, Na majeri, Do Zúbrej, Jarná.

V stredu jedna skupina Dielno, Pod Kopanicami, Na Bežan, Vyšnianska, Stupy, druhá Veselá, Pod kostolom, Kubánkovej, Pod zvonicou, Kamenná, Tichá, tretia Hrbky, Pod Skálím, Pod Horou.

Vo štvrtok jedna skupina Pod stráňou, Rovne, Tatranská, druhá J. Hanulu, tretia K medokýšu, Do pažíť.

Úplné odpustky: môžu získať veriaci, ktorí sa v sobotu zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime a v nedeľu na speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

Punč: hasiči z Vyšného pozývajú na novoročný punč po sv. omši pred kostolom.