24. nedeľa v Cezročnom období 17. 9. 2023

24. nedeľa v Cezročnom období 17. 9. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z, BP a pomoc DS pre Blaženku (F)

Za BP a DDS pre Lukáša (H)

18.15

V

Poďak. za 30 r. manž. (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Albín a Emília Gejdoš (F)

Za Z a BP rod. Jacko (H)

Streda

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

S

Poďak. za 20 r. manž. a BP rod. (K)

+ rodičia Jozef a Agnesa, Vladimír Záhorec (H)

18.15

V

+ Milan Čieška (20. výr.) (F)

Štvrtok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ Ján Jedinák a BP manželky (F)

17.30

S

Za Z a BP pre rod. (K)

+ rodičia Sleziak, rod. Kubič, Anna (H)

Piatok

 

17.30

S

+ rod. Antol Jozef a Zuzana, Ondrej a Helena, manželka Ludmila a brat Jozef (F)

+ Milan Frič (6. výr.) (H)

18.15

V

+ Anna Šimčeková (K)

Sobota

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

6.45

S

Za šťastlivý pôrod pre vnučku Janku (H)

15.00

S

Hajas – Iváková (K)

Nedeľa

25. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 40 r. manželky a DDS pre rod. (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Biskup: biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Zbierka: pre potreby Diecézneho katechetického úradu činila 1576,10 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Adam Šaláta, syn Rudolfa a Dany r. Nemcovej, býv. v Ružomberku, a Karolína Dvorská, dcéra Ľubomíra a Tatiany r. Laukovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Hajas, syn Vladimíra a Aleny r. Bielákovej, býv. v Kalamenoch, a Romana Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Juraj Chlebuš, syn Ondreja a Aleny r. Feťkovej, býv. v Mošurove, a Miroslava Jacková, dcéra Miroslava a Alžbety r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

23. nedeľa v Cezročnom období 10. 9. 2023

23. nedeľa v Cezročnom období 10. 9. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 40 r. a 35 r. dcér a BP ich rod. (K)

+ švagrovia a BP rod. Tichej (H)

18.15

V

+ Vlasta Moulisová (10. výr.) a BP pre rod. (F)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 25 r. manž. (K)

+ rodičia a manžel Štefan (H)

Streda

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Mária Blašková r. Kelčíková (1. výr.) (K)

Poďak. za 70 r. a BP pre Magdalénu (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. Alžbety a za Z a BP rod. (F)

Štvrtok

Povýšenie Sv. Kríža, sviatok

6.45

S

Za BP a trpezlivosť v starobe pre Albína (F)

17.30

S

Za BP a vieru birmovancov a rodičov (K)

+ z rod. Belia a BP rod. (H)

Piatok

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

6.45

S

+ Alexander, Stanislav a Marta (H)

9.15

V

Cintorín

Za BP a vieru birmovancov a rodičov (K)

Sobota

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

6.45

S

+ Adolf Vajda (F)

17.30

S

+ Ján, Ladislav, Michal, Jozef, Félix, František, Vladimír a Karolínka Cevár (H)

Nedeľa

24. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Štefan a Mária Littva (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Lakovci 100 €, birmovanci 145 €.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Tomáš Pišuth, syn + Juraja a Anny r. Klaučovej, býv. v Ružomberku, a Mária Poláková, dcéra Ľuboša a Oľgy r. Huntošovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Adam Šaláta, syn Rudolfa a Dany r. Nemcovej, býv. v Ružomberku, a Karolína Dvorská, dcéra Ľubomíra a Tatiany r. Laukovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Hajas, syn Vladimíra a Aleny r. Bielákovej, býv. v Kalamenoch, a Romana Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Juraj Chlebuš, syn Ondreja a Aleny r. Feťkovej, býv. v Mošurove, a Miroslava Jacková, dcéra Miroslava a Alžbety r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

22. nedeľa v Cezročnom období 3. 9. 2023

22. nedeľa v Cezročnom období 3. 9. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Veni Sancte

8.00

S

Za BP pre Albína v starobe a + Anna (F)

+ manžel Ján Gejdoš (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. a za Z a BP pre Jána (K)

Utorok

 

6.45

S

Za DDS a BP pre deti a vnúčatá rod. Frič (F)

+ rodičia Ján a Helena Mrva (H)

Streda

 

17.30

S

+ Anton Cevár a Blažej Caban (F)

+ Ondrej, Emília a Alexander Bartánus (H)

18.15

V

+ Peter Šimček (1. výr.) (K)

Štvrtok

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

6.45

S

Za BP ročníka 1948 (F)

17.30

S

Za BP dôchodkýň (K)

Za Z, BP a poďak. za 18 r. Filipa a Patrície (H)

Piatok

Narodenie Prebl. Panny Márie, sviatok

17.30

S

Poďak. za 70 r. manžela, Z a BP celej rod. (F)

+ Anna Benčová (H)

18.15

V

Za účastníkov deviatnika z nižného konca (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za DDS a BP pre dcéru a vnúčatá (K)

+ rodičia a Ján (H)

15.30

S

Fiala – Bačkorová (F)

Nedeľa

23. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre rod. Ondrejka (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Nácvik: detský spevokol bude mať skúšku v pondelok o 7.30 hod. v spevárni.

Púť: pozývame vás na púť ku kaplnke medzi Sliačmi a Štiavnicou. Stretneme sa v sobotu o 10.00 hod. pred farským kostolom, spoločne pôjdeme za spevu a pri kaplnke bude modlitba sv. ruženca a poďakovanie za úrodu spoločne s farnosťou Ludrová.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického úradu.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Kubíčkovci 100 €, z krstu Mateja 50 € a bohuznámy 100 a 50 €.

Katechézy Dobrého pastiera: Od nového školského roka otvára Átrium Dobrého pastiera opäť svoje brány v Ružomberku. Ponúka deťom od 3 do 6 rokov prepracovaný cyklus katechéz v pripravenom prostredí. Malé deti sú totiž schopné najviac žasnúť a tešiť sa s Pánom Ježišom a z Jeho lásky. Deti sa pri pravidelných stretnutiach učia pri sústredenej práci spoznávať liturgiu i Božie Slovo a počúvať Boží hlas. Ak Vám záleží na tom, milí rodičia, aby vaše deti milovali Boha osobne a vrúcne, je tu práve pre vás táto cesta, ktorú poznajú deti na celom svete. Teda skôr ako deťom pripravíme kvalitný edukačný rozvrh, vložme doňho čas pre najlepšieho priateľa Pána Ježiša. Átrium sídli v kláštore sestier sv. Františka pod kalváriou. Bližšie informácie sa dozviete na webovej stránke www.philothea.sk.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Fiala, syn Gabriela a Ľudmily r. Kyselicovej, býv. v Bratislave, a Kristína Bačkorová, dcéra Ľubomíra a Renáty r. Fuňákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Tomáš Pišuth, syn + Juraja a Anny r. Klaučovej, býv. v Ružomberku, a Mária Poláková, dcéra Ľuboša a Oľgy r. Huntošovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Adam Šaláta, syn Rudolfa a Dany r. Nemcovej, býv. v Ružomberku, a Karolína Dvorská, dcéra Ľubomíra a Tatiany r. Laukovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Hajas, syn Vladimíra a Aleny r. Bielákovej, býv. v Kalamenoch, a Romana Iváková, dcéra Petra a Romany r. Garabášovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

21. nedeľa v Cezročnom období 27. 8. 2023

21. nedeľa v Cezročnom období 27. 8. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Ján Gejdoš a Katarína r. Likavčanová (K)

+ Helena Ševčíková (H)

18.15

V

Poďak. za 30 r. Jakuba a BP rod. (F)

Utorok

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

6.45

S

+ Cyril a Helena Benčo a rodičia Ivák (K)

+ Dušan Bartánus (9. výr.) (H)

Streda

 

17.30

S

Za duše v očistci (K)

+ Viliam, Aladár a Margita (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. a BP rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za Z a BP pre Blaženku (F)

17.30

S

+ Ján a poďak. za 85 r. manželky (K)

+ z rod. Oravec a Čvíkota (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

+ Štefan Ivák (K)

17.30

S

Za šťastlivý pôrod, lekárov a zdravotníkov (H)

18.15

V

Za poďak., BP a Z nevesty Alenky (50 r.) (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za duše v očistci (F)

+ rodičia Cevár, brat Ladislav a BP rod. (H)

16.00

S

Lako – Balážecová (L)

Nedeľa

22. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za BP a DDS pre synov s rod. (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Sarčákovci 100 € a bohuznáma 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Maroš Lako, syn Vladimíra a Stanislavy r. Vicianovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Mária Balážecová, dcéra Róberta a Viery r. Kontrovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Martin Fiala, syn Gabriela a Ľudmily r. Kyselicovej, býv. v Bratislave, a Kristína Bačkorová, dcéra Ľubomíra a Renáty r. Fuňákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Tomáš Pišuth, syn + Juraja a Anny r. Klaučovej, býv. v Ružomberku, a Mária Poláková, dcéra Ľuboša a Oľgy r. Huntošovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

20. nedeľa v Cezročnom období 20. 8. 2023

20. nedeľa v Cezročnom období 20. 8. 2023

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

17.30

S

+ Ján Jedinák (F)

+ Štefan Likavčan (H)

18.15

V

+ st. rodičia a BP syna (50 r.) (K)

Utorok

Prebl. Panny Márie Kráľovnej, spomienka

6.45

S

+ Zdenka Priesolová (1. výr.) (F)

+ manžel Ján, rodičia Ján a Mária Mojš (H)

Streda

17.30

S

Za BP pre deti, vnúčatá a pravnúčatá (H)

18.15

V

Za BP a DDS (15. výr. manž.) (K)

Štvrtok

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

6.45

S

+ Ondrej Gejdoš (K)

17.30

S

+ z rod. Juráš a Sepeši (H)

Piatok

17.30

S

Za BP rod. Likavčan (H)

18.15

V

+ kňazi a duše v očistci (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Anna Sleziaková r. Krčulová (K)

Za Z a BP pre vnúčatá a pravnúčatá (H)

15.00

S

Kubíček – Hanulová (B)

Nedeľa

21. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ z rod. Frič a Kelčík (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

KU: Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúkame vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):

    • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),

    • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),

    • Dejiny umenia (Ružomberok),

    • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),

    • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Fričovci 200 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jakub Kubíček, syn Tomáša a Adely r. Kolumberovej, býv. v Poprade, a Laura Hanulová, dcéra Pavla a Danky r. Rybákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Maroš Lako, syn Vladimíra a Stanislavy r. Vicianovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Mária Balážecová, dcéra Róberta a Viery r. Kontrovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Martin Fiala, syn Gabriela a Ľudmily r. Kyselicovej, býv. v Bratislave, a Kristína Bačkorová, dcéra Ľubomíra a Renáty r. Fuňákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

19. nedeľa v Cezročnom období 13. 8. 2023

19. nedeľa v Cezročnom období 13. 8. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

17.30

S

+ manželia Vincent a Monika Maďar (H)

18.15

V

+ Jozef Rybák (25. výr.) a BP manželky (F)

Utorok

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(F)

17.30

S

+ Anton Jacko (H)

18.15

V

Za farníkov (F)

Streda

 

17.30

S

+ Jolana Balážecová (1. výr.) (K)

Poďak. za 50 r. manželov Jacko (H)

18.15

V

+ Ladislav, Albína a Peter Lupták (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia, st. rodičia a súrodenci (F)

17.30

S

Za BP Aleny (50 r.), jej dcér Marty a Márie (30 r.) a rod. (K)

+ Peter (H)

Piatok

 

17.30

S

+ otec a mama (40. výr.) (K)

+ rodičia a bratia (H)

18.15

V

+ rodičia Štefan a Mária Sliacky a st. rodičia Sliacky (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Albín Gejdoš (1. výr.) (F)

+ Rastislav Lupták (H)

16.00

S

Sarčák – Kajúchová (L)

Nedeľa

20. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za BP pre deti a vnúčatá (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Požehnanie: bylín a kvetov bude v utorok pri každej sv. omši.

Duchovná obnova: Spoločenstvo Srdce leva 2 v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu. Bližšie informácie sa nachádzajú na plagáte.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Pavol Sarčák, syn Pavla a Ivany r. Stankovianskej, býv. v Lipt. Michale, a Natália Kajúchová, dcéra Jána a Kataríny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Jakub Kubíček, syn Tomáša a Adely r. Kolumberovej, býv. v Poprade, a Laura Hanulová, dcéra Pavla a Danky r. Rybákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Maroš Lako, syn Vladimíra a Stanislavy r. Vicianovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Mária Balážecová, dcéra Róberta a Viery r. Kontrovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.