29. nedeľa v Cezročnom období 17. 10. 2021

29. nedeľa v Cezročnom období 17. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

17.30

S

Poďak. za 47 r. a milosti pre Zuzanu (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž. Mahút a 40 r. Ľubice (O)

Utorok

 

6.45

S

+ Miroslav Priesol (1. výr.) (Ch)

+ Marcel a Emília (H)

Streda

 

17.30

S

+ Milan Gejdoš (Ch)

Za BP v starobe (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre manželov (55. výr.) (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Anton a Anna Mojš (Ch)

17.30

S

Poďak. za 70 r. Márie a BP rod. (O)

Poďak. za Miroslava a rod. Gejdoš (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP a + z rod. Littva (Ch)

+ Štefan a Helena (H)

18.15

V

+ Štefan (5. výr.) (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Poďak. za 20 r. vnuka a BP rod. (O)

+ Ján a Mária Benčo (H)

17.30

S

+ Ján a Albína Ovad a Albín Ivák (Ch)

Nedeľa

30. nedeľa v Cezročnom období

Misijná nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

+ Ján a Mária Jacko (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Pohreb: v pondelok je pohreb Boženy Blaškovej o 14.00 hod.

DŠV: ďalšia prednáška Diecéznej školy viery bude v Ružomberku po sv. omši o 16.00 hod.

Zbierka: Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Leonard Ondrejka, syn + Petra a Márie r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Iveta Korábková, dcéra Jána a Zuzany r. Krúpovej, býv. vo Východnej. Ohlasujú sa po 1. raz.

28. nedeľa v Cezročnom období 10. 10. 2021

28. nedeľa v Cezročnom období 10. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Jozef Ondrejka (1. výr.) (O)

+ rodičia a súrodenci (H)

18.15

V

Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP v chorobe pre manžela (O)

+ Cyprián Frič a BP rodiny (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP v starobe a šťastnú hodinu smrti pre Ľudmilu (O)

+ rodičia Beniač, Rastislav a Florián (H)

18.15

V

+ Peter Benčo (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Štefan Jacko (kostolník) (Ch)

17.30

S

Za šťastnú hodinu smrti Jolany (O)

+ Milan Mojš (H)

Piatok

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Anton a za BP Jolany (O)

+ Stanislav (H)

18.15

V

+ Anton a Helena Sliacky (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP a poďak. za 80 r. manžela (Ch)

Poďak. za 21 r. a milosti pre vnučku (H)

17.30

S

Za Z a BP Marty a Blaženy (O)

Nedeľa

29. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za dar viery a DS pre deti a vnúčatá (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

Za rodiny (O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

KPM: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na www.komisia.sk.

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých “urobiť jeseň ešte krajšou.” Inšpirovaní encyklikou pp. Františka – Laudato Si sa chce konkrétne pripojiť k starostlivosti o náš spoločný domov. Kampaň pod názvom RE246 renew (“riňiu”) má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Viac info na nástenke, alebo www.komisia.sk.

Zbierka: zbierka na Kubu činila 2398,70 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Kráľovcov 100 €, z prvej výplaty 50 €. Pán Boh zaplať.

27. nedeľa v Cezročnom období 3. 10. 2021

27. nedeľa v Cezročnom období 3. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Františka Assiského, spomienka

17.30

S

+ Jozef a Irena Oravec a Florián Glemba (Ch)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

Za BP a šťastný pôrod (O)

Utorok

 

6.45

S

+ manžel (Ch)

Za BP pre vnúčatá (H)

Streda

 

17.30

S

+ Marta Kútniková (1. výr.) (Ch)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

Za Z, BP a šťastnú hodinu smrti Ladislava (O)

Štvrtok

Ružencovej Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Emília Frič (Ch)

17.30

S

+ Milan Salaj a BP manželky (O)

Za milosti, DDS a poďak. za 20 r. Klárky (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP a DDS pri skúškach pre vnúčatá (Ch)

+ Mária a Lýdia (H)

18.15

V

+ František a Anna Šimček (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Caban a Benčo (O)

+ rodičia Kelčík a Jaroslav (H)

17.30

S

+ Ján Hadač (Ch)

Nedeľa

28. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP rodičov Gejdoš (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme v červenom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Adorácia: piatok bude po sv. omši adorácia, od 20.00 do 21.00 hod. moderovaná.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Ondrejkovcov 100 €, z prvého dôchodku manželia po 50 € a bohuznámy 200 €. Pán Boh zaplať.

26. nedeľa v Cezročnom období 26. 9. 2021

26. nedeľa v Cezročnom období 26. 9. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

17.30

S

+ Andrejko Benčo (O)

+ Bernát a Helena Ondrejka (H)

18.15

V

Za dobrodincov výstavby chrámu (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ Lambert a Emília Frič a syn (O)

+ manžel a rod. Cevár (H)

Streda

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

17.30

S

+ Gabriel a Alžbeta (O)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

Za BP pri 20. výr. sobáša (Ch)

Štvrtok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Emília Frič (Ch)

17.30

S

+ Ján Hadač (O)

Za BP rod. Sliacky (H)

Piatok

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za BP a DDS pre príbuzných birmovancov (O)

17.30

S

+ Ján Gejdoš (H)

18.15

V

Za BP vnúčat a starkej (Ch)

Sobota

Sv. anjelov strážcov, spomienka

6.45

S

+ Jozef Ondrejka (Ch)

+ Cyprián Frič a rodičia (H)

15.30

V

Ondrejka – Jacková (O)

Nedeľa

27. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za Z pre Magdušku a Danku a ich rodiny (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme od pondelka v červenom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Výročie: v utorok je výročný deň smrti Božieho služobníka pápeža Jána Pavla I. (1978).

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, vo štvrtok a piatok od 16.00 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Detské sv. omše: pozývame všetky deti na sv. omše vo štvrtok o 17.30 a v nedeľu o 10.30 hod.

1. sv. prijímanie: ak plánujete dať na 1. sv. prijímanie deti, ktoré chodia do školy mimo Sliačov, prihláste ich na fare.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Gallikovcov a Tkáčikovcov po 100 €, z krstu Jozefa Jacka 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kráľ, syn Pavla a Aleny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Konfalová, dcéra Dušana a Emílie r. Palgutovej, býv. v Podolínci.

Marek Ondrejka, syn Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Natália Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

25. nedeľa v Cezročnom období 19. 9. 2021

25. nedeľa v Cezročnom období 19. 9. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ Milan Frič Rafaj (H)

18.15

V

+ Jozef a Anna (O)

Utorok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ Ján Hanula (Ch)

+ Michal Ševčík (H)

Streda

 

17.30

S

+ Albín Caban (Ch)

+ Ondrej a Anna Kelčík (H)

18.15

V

Za BP pre rod. Likavčan a syna (O)

Štvrtok

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

6.45

S

+ Ladislav a Anna Ondrejka a rodičia (Ch)

17.30

S

+ Ján a Emília (O)

Za pokoj, vieru a obrátenie manžela (H)

Piatok

 

17.30

S

Poďak. za 25 r. vnuka a DDS pre rod. (Ch)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 89 r. (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP mamy a synov s rod. (H)

17.30

S

+ Jolana Benčová (10. výr.) (Ch)

Nedeľa

26. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP pri operácii mamy (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Pohreb: v pondelok bude o 15.00 hod. pohreb Viery Fričovej.

1. sv. prijímanie: ak plánujete dať na 1. sv. prijímanie deti, ktoré chodia do školy mimo Sliačov, prihláste ich na fare.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Krajčírovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli podielové knihy a kalendáre SSV, vyzdvihnite si ich za 8 € u svojich distributérov.

Zbierka: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.

 

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jozef Cevár, syn Jozefa a Vilmy r. Dobákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Šoošová, dcéra Pavla a Zdenky r. Jackovej, býv. v Lipt. Revúcach. Ohlasujú sa po 3. raz.

Martin Kráľ, syn Pavla a Aleny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Konfalová, dcéra Dušana a Emílie r. Palgutovej, býv. v Podolínci.

Marek Ondrejka, syn Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Natália Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

24. nedeľa v Cezročnom období 12. 9. 2021

24. nedeľa v Cezročnom období 12. 9. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Milan Frič (O)

+ Vladimír Cevár (H)

18.15

V

Za BP Marty (70 r.) (Ch)

Utorok

Povýšenie Sv. Kríža, sviatok

6.45

S

+ brat Jozef (H)

Streda

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

6.45

S

Poďak. za 95 r. Heleny (Ch)

8.30

S

+ František a Jolana Ondrejka (H)

9.15

V

Na cintoríne + brat Jozef (O)

Štvrtok

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

6.45

S

+ Roman a Ján Antol (Ch)

17.30

S

+ Ján Hanula (2. výr.) (O)

+ Vladimír Bartánus a Ladislav a Mária (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Ľudka Hejnusová (10. výr.) (O)

+ Jolana a Anna (H)

18.15

V

+ Ľudovít a Emília Sliacky a za BP Jozefa a Oľgy Gejdoš (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Poďak. za 39 r. manž. (H)

15.00

S

Dvorský – Dudášová (O)

16.00

S

Kelčík – Pudišová (Ch)

17.00

S

Tkáčik – Thomková (obrad) (Ch)

Nedeľa

25. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za milosť a DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

Za rodiny farnosti (O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Zvonenie zvonov 12.9.2021: z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa 12. septembra 2021 o 15.30 hod. na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.

Pohreb: v utorok bude o 15.00 hod. pohreb Milana Huntoša.

Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Rodinné sv. omše: budúcu nedeľu o 9:15 v Kostole Dvoch sŕdc bude sv. omša obetovaná za rodiny. Pozývame vás spojiť sa v modlitbe a bojovať tak za upevnenie rodín našej farnosti.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Hlavatých 500 €, Kochánekovcov 100 € a bohuznáma 100 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: na DKÚ sa vyzbieralo 1620,10 €. Pán Boh zaplť za milodary.

SSV: prišli podielové knihy a kalendáre SSV, vyzdvihnite si ich za 8 € u svojich distributérov.

Rebrík: Aj v školskom roku 2021/2022 vychádza katolícky časopis Rebrík, jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Veľmi povzbudzujeme, aby ste svojim deťom či vnúčatám objednali tento časopis. Predplatné na celý školský rok je 17,50 eur. Aby ste si nemuseli časopis objednávať sami, v sakristii sa môžete zapísať do pripraveného formuláru, nemusíte ešte nič platiť a kaplán sa vám ozve s bližšími informáciami. Ak by ste si chceli časopis prezrieť, niektoré staršie výtlačky si môžete zobrať zo zadu zo stolíka.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Marián Dvorský, syn + Eduarda a + Antónie r. Majerovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Dudášová, dcéra Dušana a Ireny r. Kurpašovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Jozef Kelčík, syn Jozefa a + Boženy r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Pudišová, dcéra Vladimíra a Miroslavy r. Bystričanovej, býv. v Ružomberku.

Martin Tkáčik, syn Viliama a Ľudmily r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Zuzana Thomková, dcéra Ladislava a Aleny r. Balšiankovej, býv. v Ratkove. Ohlasujú sa po 3. raz.

Jozef Cevár, syn Jozefa a Vilmy r. Dobákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Šoošová, dcéra Pavla a Zdenky r. Jackovej, býv. v Lipt. Revúcach. Ohlasujú sa po 2. raz.

Martin Kráľ, syn Pavla a Aleny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Konfalová, dcéra Dušana a Emílie r. Palgutovej, býv. v Podolínci.

Marek Ondrejka, syn Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Natália Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Milí bratia a sestry!

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.

+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor