13. nedeľa v Cezročnom období 30. 6. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

17.30

S

Za šťastný pôrod a BP dcéry (K)

Za poďak. 51 r. syna, 48 r. dcéry, potrebné milosti, BP rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 55 r. manž. (F)

Utorok

Návšteva Prebl. Panny Márie, sviatok

6.45

S

Za BP a DDS pre Lukáša (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

17.30

S

60 r. Anny a BP pre celú rod. (K)

+ Jaroslav Piterka (H)

18.15

V

+ syn Pavol a za Z manžela Pavla Luptáka (F)

Štvrtok

6.45

S

+ Margita Mrvová (1. výr.) (K)

17.30

S

Za BP pre dcéru a syna s rod. (H)

Piatok

Sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy, slávnosť

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z, BP pre celú rod. Alžbetky (H)

9.15

V

+ Ervín Sliacky a manželka Jolana (20. výr.) (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP pre celú rod. (H)

16.30

V

Ondrejka – Vajdová (L)

Nedeľa

14. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v stredu a štvrtok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami. Vpiatok spoveď nebude.

Chorí: ku chorým tento mesiac nepôjdeme.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Zbierka: Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo. Biskup František Trstenský.

Verím Pane: Drahí priatelia, pozývame vás na festival Verím Pane. Môžete sa tešiť na bohatý hudobný program – vystúpia napríklad Sima Magušinová, Godzone, Lamačské Chvály a ďalší. Okrem dobrej hudby je pripravený aj duchovný program, veľa dobrých diskusií, a taktiež detský program pre najmenších. Festival sa uskutoční 19. – 21. júla 2024 v Námestove. Ponúkame aj ubytovanie na školách. Viac informácií na verimpane.sk.

Milodar: na kostol venovali mladomanželia Házovci 100 €, z krstu 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Oliver Ondrejka, syn Juraja a Viery r. Kelčíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Simona Vajdová, dcéra Romana a Gabriely r. Vierikovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Adam Ševčík, syn Ľubomíra a Bernadety r. Kelčíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Adela Gallóová, dcéra Štefana a Eriky r. Jančovej, býv. v Leviciach. Ohlasujú sa po 2. raz.