Palmová nedeľa 24. 3. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

+ Félix a Emília Likavčan (K)

18.15

V

+ rodičia a st. rodičia Kelčík (H)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 50 r. Marty a BP a DDS pre rod. (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ manžel Milan a synovia (K)

+ Ondrej, Helena, Jolana a Anton (H)

18.15

V

+ rodičia Ondrej a Mária Lupták (F)

Štvrtok

Zelený štvrtok

17.30

S

+ Anton Jacko (1. výr.) (F)

Poďak. a BP pre rod. Kelčík (H)

18.15

V

Poďak. za Z a BP rod. Glemba a Brečka (K)

Piatok

Veľký piatok – Prísny pôst

15.00

S

(F)

15.00

V

(K)

Sobota

Veľkonočná vigília

18.30

S

(F)

Za BP, DDS rod. Jelšovka, Basta a Hládek (H)

18.30

V

(K)

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

6.45

S

(K)

8.30

S

+ rodičia Peter a Albína Zubíček (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Celodenná adorácia: dnes bude vyložená Sviatosť Oltárna po sv. omši o 10.30 hod. do 14.00 hod.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole dnes o 14.00 hod., v piatok o 10.00 hod. pred kostolom, vo Vyšnom v piatok o 10.00 hod. na Skálí.

Sv. spoveď: pred Veľkou nocou bude dnes od 16.30 do 18.30 hod.

Úplné odpustky: možno získať za obvyklých podmienok – sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj v ľahkom: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere spevom Ctime túto sviatosť slávnu; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Zmena času: na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 02.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hod. letného času.