4. pôstna nedeľa 10. 3. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ rodičia Jozef a Eva Vierik, brat Jozef Vierik ml. (H)

18.15

V

+ rodičia Cyril a Jolana, brat Blažej a sestra Slávka (K)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 50 r. syna (K)

+ bratia Milan a Václav (H)

Streda

 

6.45

S

+ Ondrej a Margita Gejdoš (30. výr.) (K)

17.30

S

+ Alexander Bartánus (H)

18.15

V

Za BP pre Rasťa (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za 80 r. Márie a 30 r. Márie (F)

17.30

S

Za Z pre Máriu a + manžel (H)

Piatok

 

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Ondrejka, Frič, Urban (H)

18.15

V

+ rodičia Ladislav a Emília Jacko (5. výr.) (F)

Sobota

 

6.45

S

+ Ondrej a Emília Frič, syn Albín, vnuk Albín (H)

17.30

S

+ Bernard Bielený (10. výr.) (F)

Nedeľa

5. pôstna nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Ján Jacko a rodičia Ján a Mária (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(F)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod. (dnes po krížovej aj Premienka), vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Pohreb: v pondelok je o 15.00 hod. pohreb Judity Kajúchovej.

Výročie: v stredu je výročný deň zriadenia Spišskej diecézy pápežom Piom VI. (1776) a je aj výročný deň zvolenia pápeža Františka (2013).

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

PMD: ak chcete pomôcť misionárom, vzácnym darom sú omšové milodary, ktoré sú prostredníctvom Pápežských misijných diel rozposielané zo Slovenska do 42 krajín. Úmysly si môžete zapísať cez internet na stránke www.misijnediela.sk alebo si môžete zobrať šeky v kostole. Možnosťou sú aj gregoriánske sv. omše za zosnulých.