3. pôstna nedeľa 3. 3. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

17.30

S

+ rodičia Ladislav a Emília Antol (F)

Za Z, BP pre rodičov a BP pre rod. a deti (H)

18.15

V

Poďak. za 42 r. Michala a BP pre celú rod. (K)

Utorok

6.45

S

+ Anna, Vladimír a Jozef Dobrík (F)

Za Z, BP pre Jolanu (H)

Streda

17.30

S

+ Jozef a Božena Blaško (K)

+ rodičia Jozef a Alžbeta Kelčík, švagor Milan Ondrejka (H)

18.15

V

Za BP pri pôrode (F)

Štvrtok

6.45

S

+ Ján a Emília Kelčík a + z rod. (F)

17.30

S

+ rodičia, súrodenci a Blaženka (K)

+ rodičia Jozef a Jolana a st. rodičia (H)

Piatok

17.30

S

Za šťastlivý pôrod manželky Janky (F)

+ rodičia z oboch strán a syn (H)

18.15

V

Za Z mamičky v požehnanom stave (K)

Sobota

6.45

S

+ kňaz Albín Ivák (30. výr.) (F)

+ rodičia Anton a Jolana Ondrejka (H)

17.30

S

+ rodičia Dominik a Helena a st. rodičia (K)

Nedeľa

4. pôstna nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z, BP, DDS pri hľadaní práce pre vnúčatá (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

DSM: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis. Váš biskup František.

AKW: Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Jeho cieľom je v atmosfére priateľstva a prijatia budovať solídne základy rodinnej kultúry vo vnútri samotných rodín, ako aj farností a tým aj celej Cirkvi. Študijný plán je rozdelený do jedného týždňového stretnutia v júli a troch víkendových stretnutí počas troch školských rokov. Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu. Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na www.adkw.sk.