Krst Pána 7. 1. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Helena, Štefan a Stanislav Benčo (F)

+ manžel Milan (H)

18.15

V

+ manželia Vincent a Monika Maďar (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Vlastislav Dvorský (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ Alžbeta a za Z a BP pre rod. Gejdoš (K)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

+ brat a synovec (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Štefan Caban, Helena r. Vajdová, rodičia (F)

17.30

S

Za Z mamy a BP pre rod. (K)

Za Z, BP a DDS pre rod. Ondrejka (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Cyril a Helena Benčo a rodičia Ivák (F)

+ rodičia Dvorský a sestra Lýdia (H)

18.15

V

Za Z a BP pre rod. Šimček (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Anna a Štefan Hlavatý a st. rodičia (K)

Za BP Michala a Emíliu Veselý (H)

17.30

S

+ st. rodičia Gejdoš (F)

Nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ sesternica Alžbeta a manžel Anton (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Dnes sa končí Vianočné obdobie.

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. obnova krstných sľubov, prineste si krstné sviečky.

Milodar: na kostol venovali z deviatnikov 100, 70 a 60 €, bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Štúdium: Prosíme tých, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú si podať prihlášku do kňazského seminára, aby do konca januára 2024 dali o svojom úmysle vedieť prostredníctvom svojich pánov farárov. Prosíme tiež všetkých veriacich, aby sa každý deň modlili za nové kňazské povolania. Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí: https://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o inýchštudijných programoch je možné nájsť na internetovej stránke Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/pracoviska-fakulty/teologicky-institut-v-spisskom-podhradi/.