4. nedeľa v Cezročnom období 28. 1. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján a Jolana Hanula (H)

18.15

V

+ rodičia Hlavatý a Ondrejka (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Jaroslav Fritsch (1. výr.) (F)

Za Z, BP, DDS a živú vieru pre rod. Frič a Jacko (H)

Streda

Sv. Ján Bosca, kňaza, spomienka

17.30

S

Za BP pri operácii (K)

+ rodičia Ján a Mária Jacko a súrodenci (H)

18.15

V

+ Ladislav Vajda, Štefan a Elena (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ondrej Švidroň (80 r.) a BP manželky (F)

17.30

S

Za Z a BP pre deti a vnúčatá z rod. Lako (K)

+ Albín a rodičia Pavol a Mária Caban (H)

Piatok

Obetovanie Pána, sviatok

6.45

S

Za Z a DDS pre rodiny dcér a syna (K)

17.30

S

+ Blažej Likavčan a rodičia (H)

18.15

V

Poďak. za 46 r. manž. Libora a Anny a BP pre celú rod. (F)

Sobota

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za rod. Juráš (F)

+ Blažej Frič a rodičia (H)

17.30

S

Za Z, BP, DDS a trpezlivosť v chorobe pre manželku (K)

Nedeľa

5. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Blažej Caban st. a rodičia Caban a Hálka (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pohreb: Vladimíra Cevára bude v pondelok o 14.00 hod.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Požehnanie sviec: bude na Hromnice pri všetkých omšiach.

Požehnanie hrdiel: bude na sv. Blažeja pri rannej sv. omši.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Dobrá novina: Koledníci Dobrej noviny vyzbierali 5130 €. Nech Pán Boh požehnáva všetkých darcov, ďakujeme!